Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Over 225 000 visninger så langt! Vil du hjelpe Rødt over sperregrensa? Rødt.no/venn

Postet:
2017-09-08 18:00:00

Delt innhold:
Rødt
Bjørnar Moxnes tar opp det grunnleggende problemet: Vi har en klode med begrensa ressurser og et økonomisk system basert på evig vekst.