Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Et tegn på at fremmedfrykt fortsatt finnes?

Postet:
2017-09-18 21:00:00

Delt innhold:
Oslo-velgerne strøk listetoppene og kandidater med utenlandske navn
Ser man bort fra de mest profilerte politikerne i de store partiene får kandidater i Oslo med utenlandske navn flere strykninger enn resten.