Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Gjennomslag!

Postet:
2017-09-27 13:55:06

Delt innhold:
Rødt Oslo
Rødt har fått gjennomslag for å redusere konsernbidraget fra Boligbygg med 100 millioner kroner over to år. Pengene selskapet beholder skal brukes til vedlikehold. I tillegg økes budsjettet for rehabilitering av de kommunale boligene med 40 millioner kroner til 250 millioner kroner i 2018. Les mer om saken: https://www.aftenposten.no/osloby/i/1KL0J/Kommunale-boliger-har-forfalt-Samtidig-har-Oslo-kommune-tatt-ut-utbytte-fra-selskapet-som-drifter-dem