Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@Alltid_uansett @utdanningsf @geirro Takk for innsatsen for dine 👏💪

Postet:
2023-12-30 21:05:10