Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@LitjFoxn @OleBlrstad1 @norskishockey En litt enkel konklusjon 😂 Uten å si noe mer så er det vel på Jordal jeg ser flest kamper 🤫

Postet:
2023-12-29 18:00:44