Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
🍉 Norge må gjøre mer for å få en slutt på lidelsene i Gaza! Vi må stoppe handel fra ulovlige bosetninger, slutte å investere i den ulovlige okkupasjonen og stanse våpensalg til Israel. Skriv under på

Postet:
2023-12-26 19:03:01

Delt innhold:
Norge må gjøre mer! - Signér oppropet
Stopp handel fra ulovlige bosettinger • Slutt å investere i den ulovlige okkupasjonen • Stans våpensalg til Israel