Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
– Kvinner kommer dårligst ut i dagens helsesystem. Kvinnesykdommer forskes ikke nok på, og mange kvinner opplever å ikke bli trodd i møte med helsevesenet, sier forfatter Liv Bjørnhaug Johansen.

Postet:
2023-12-25 10:02:01

Delt innhold:
Diagnose: Kvinne
– Kvinner kommer dårligst ut i dagens helsesystem. Kvinnesykdommer forskes ikke nok på, og mange kvinner opplever å ikke bli trodd i møte med helsevesenet, sier Liv Bjørnhaug Johansen.