Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Det å få en demenssykdom kan være vanskelig, og mange forteller om fortvilelse, frykt, sorg og usikkerhet. Det er fortsatt for lite åpenhet og kunnskap om demenssykdom i samfunnet. Det gjør at mange kommer for sent i kontakt med helse- og omsorgstjenesten for å få informasjon og hjelp. Det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp til rett tid, og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset 💙\n\nVoksenskolen for personer med demens i Grimstad er et veldig godt lavterskeltilbud. Det er Norges første demensskole. Her får mennesker som er utredet og tidlig i sykdomsforløpet mulighet til å opprettholde eksisterende funksjoner, få bedre livskvalitet og dele erfaringene sine. Jeg mener flere kommuner må få på plass demensskole!

Postet:
2023-12-23 12:13:12

Delt innhold:
Høyre vil ha flere demensskoler i Norge