Person / Aktør:
Sofie Marhaug
Sofie Marhaug
Parti: R

Innlegg:
Aasland har ikke lært noen verdens ting av Fosendommen. De avbøtende tiltakene som ble presentert denne uken fremstår mer og mer som en avledningsmanøver når de tar med den andre hånden:

Postet:
2023-12-22 12:39:42

Delt innhold:
Tiltaket er beregnet til å gi årlige utslippskutt fra plattformene på om lag 330.000 tonn CO2 og 1.770 tonn NOX.