Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Siste nytt fra regjeringen i naturpolitikken er å skyte flere fredede rovdyr for å få plass til flere naturinngrep. Å bygge ut fornybar energi er nødvendig, men kan og må kombineres med bedre ivaretakelse av naturen. https://t.co/BMPyyTJ9Mq

Postet:
2023-12-20 15:26:17