Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Kjerstin Wøyen Funderud - Senterpartiet og jeg er klare for juleferie etter en hektisk høst med blant annet statsbudsjettet. Vårt mål er at budsjettet skal bidra til å opprettholde høy sysselsetting, stabilisere renta og få prisstigningen ned. Vi gleder oss til jul - og så sees vi til ny dyst og politiske runde på nyåret! Riktig god jul og godt nyttår!

Postet:
2023-12-20 12:24:44