Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Brevet til Finansdepartementet har kastet et enda grellere lys over NSM-saken. Venstre har lenge bedt justisminister Mehl ta større ansvar for egne etater.\n\nI dag møter justisministeren i Stortinget og dette forventer vi at hun svarer for.

Postet:
2023-12-20 11:37:14

Delt innhold:
Brevet til Finansdepartementet har kastet et enda grellere lys over NSM-saken. Venstre har lenge bedt justisminister Mehl ta større ansvar for egne etater.\n\nI dag møter justisministeren i Stortinget og dette forventer vi at hun svarer for.