Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
God morgen ☕️ I dagens utgave av Nordlys deler jeg min bekymring for UNN sin rolle som regionsykehus, og mener at det drukner i debatten som foregår nå om funksjons- og oppgavefordeling i Helse Nord. \n\nDet er selvsagt viktig å sikre gode lokalsykehus i hele landsdelen, og Høyre står på sykehusstrukturen vi gikk til valg på, men vi trenger et sterkt regionsykehus med faglig sterke miljø og spesialisering. I en landsdel med et svakt pasientgrunnlag har vi ikke råd til mer fragmentering av spesialisthelsetjenester. En god retning er at vi må spesialisere der vi må, og desentralisere der vi kan.\n\nUNN har store behov for nye investeringer. Det må etableres et kreftsenter etter europeisk standard. Det vil sikre mer spesialisering på kreftområdet og økt attraktivitet for å være med i internasjonale studier slik at nordnorske pasienter får tilgang til de nyeste kreftbehandlingene. \n\nForholdene ved UNN Åsgård er uverdig, både for pasienter, pårørende og ansatte. Bygningsmassen er gammel, utslitt og lite egnet for dagens behov innenfor psykisk helse og rus. Det haster å komme i gang med bygging av nytt bygg for psykisk helse og rus ved UNN Åsgård. Nyfødt intensiven trenger også sårt nye lokaler.\n\nHøyre foreslo på Stortinget i fjor å utrede konsekvensene av å utsette investeringsprosjektene i Helse Nord. Det har også en kostnad at det ikke bygges nye og moderne sykehusbygg som ivaretar pasienter, pårørende og ansatte på en god måte.

Postet:
2023-12-21 06:58:37

Delt innhold:
God morgen ☕️ I dagens utgave av Nordlys deler jeg min bekymring for UNN sin rolle som regionsykehus, og mener at det drukner i debatten som foregår nå om funksjons- og oppgavefordeling i Helse Nord. \n\nDet er selvsagt viktig å sikre gode lokalsykehus i hele landsdelen, og Høyre står på sykehusstrukturen vi gikk til valg på, men vi trenger et sterkt regionsykehus med faglig sterke miljø og spesialisering. I en landsdel med et svakt pasientgrunnlag har vi ikke råd til mer fragmentering av spesialisthelsetjenester. En god retning er at vi må spesialisere der vi må, og desentralisere der vi kan.\n\nUNN har store behov for nye investeringer. Det må etableres et kreftsenter etter europeisk standard. Det vil sikre mer spesialisering på kreftområdet og økt attraktivitet for å være med i internasjonale studier slik at nordnorske pasienter får tilgang til de nyeste kreftbehandlingene. \n\nForholdene ved UNN Åsgård er uverdig, både for pasienter, pårørende og ansatte. Bygningsmassen er gammel, utslitt og lite egnet for dagens behov innenfor psykisk helse og rus. Det haster å komme i gang med bygging av nytt bygg for psykisk helse og rus ved UNN Åsgård. Nyfødt intensiven trenger også sårt nye lokaler.\n\nHøyre foreslo på Stortinget i fjor å utrede konsekvensene av å utsette investeringsprosjektene i Helse Nord. Det har også en kostnad at det ikke bygges nye og moderne sykehusbygg som ivaretar pasienter, pårørende og ansatte på en god måte.