Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Fosensaken er ikke løst! Selv om Sør-Fosen sijte har fått til en avtale med staten, er det fortsatt ikke oppnådd enighet mellom Nord-Fosen sijte og Roan Vind. Reinbeitedistriktet nord på Fosen krever fortsatt at 45 turbiner må rives, 800 dager etter dommen i høyesterett.

Postet:
2023-12-20 07:07:11