Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Så du Dagsrevyen om tomtefeste? Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å innløse festetomter, og på sikt avvikle tomtefesteloven. Vi mener tomtefesteloven tilhører en annen tid, der mange var husmenn og jobbet for en storbonde. Mange sto med lua i hånda og eide ikke jorda de bodde på. Vi mener det må finnes bedre og mer rettferdige måter å løse dette på. Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar, og ikke noe som avgjøres i rettssalene.

Postet:
2017-09-09 19:55:46