Person / Aktør:
Sofie Marhaug
Sofie Marhaug
Parti: R

Innlegg:
Oppklarende tråd om Fosen og veien videre. Menneskerettighetsbruddet er fortsatt ikke løst:

Postet:
2023-12-19 10:31:17

Delt innhold:
Sør-Fosen Sijte, Fosen Vind DA og staten har i dag gjort kjent at de har inngått avtale om en økonomisk erstatning og at staten tilgjengeliggjør tilleggsareal for vinterbeite. Sør-Fosen Sijte har vetorett angående søknad om forlengelse av konsesjonsperioden for vindturbinene på Storheia. Forhandlingene mellom Nord-Fosen Siida, Roan Vind DA og staten er enda ikke avsluttet.