Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil utrede en utvidelse av tannhelserettighetene til mennesker som har klart å komme seg ut av rusavhengigheten, og som har fått store tannhelseproblemer på grunn av det 💙 Det kan ikke være slik at det blir et alternativ å falle tilbake til aktiv rus kun for å få dekket tannhelseregningene. Høyre prioriterer de som trenger det mest i tannhelsepolitikken!\n\nHør hele innlegget mitt i stortingssalen om Høyres forslag her:

Postet:
2023-12-19 17:59:44

Delt innhold:
Høyre vil utrede en utvidelse av tannhelserettighetene til mennesker som tidligere har vært rusavhengige