Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
EU er det viktigste markedet vi har, og vi forvalter felles fiskebestander. Det er viktig å ha en god relasjon, sier fiskeri- og havminister @CecilieMyrseth som i dag møtte EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri @VSinkevicius https://t.co/WN4EyGM9ps

Postet:
2023-12-18 14:46:55