Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Høyre er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet, og særlig prioritere utbygging og vedlikehold av kortbanenettet. Det har vært en del skriveri om flytilbudet i Nord-Troms den siste tiden. Jeg mener det er viktig å videreføre flytilbudet i Sørkjosen ✈️ \n\nDet handler om at flytilbudet knytter folk sammen i en region med store avstander, men også for at næringslivet i regionen skal klare å få fraktet inn og ut varer og tjenester på en rask og effektiv måte. \n\nSå er det slik at vi har utfordringer når det gjelder lufthavnstrukturen i Norge, og spesielt etter koronapandemien. Dette er utfordringer som vi ikke bare kan se bort fra eller bare legge mer penger på bordet for å løse. Høyre støtter fortsatt Avinor-modellen, men i en stor offentlig virksomhet som Avinor så er det potensiale for å gjøre grep for at driften skal bli smartere og mer økonomi.\n\nDet er viktig at regjeringen tar grep for å få kontroll på utviklingen i Avinor. Men jeg ser at samferdselsministeren blant annet har sagt nei til at Avinor kan konkurranseutsette ulike tjenester. Når han gjør det, så hindrer han Avinor i å drive mer effektivt. Dette gjør regjeringen altså når Avinor står midt i en økonomisk krise som kan få kraftige konsekvenser for flytilbudet i distriktet. Jeg håper samferdselsministeren tenker seg om.\n\nhttps://www.framtidinord.no/nyheter/i/rlx1v0/gikk-2-356-kroner-i-minus-for-hver-passasjer-i-fjor\n\nNordreisa Høyre

Postet:
2023-12-15 07:43:27

Delt innhold:
Høyre er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet, og særlig prioritere utbygging og vedlikehold av kortbanenettet. Det har vært en del skriveri om flytilbudet i Nord-Troms den siste tiden. Jeg mener det er viktig å videreføre flytilbudet i Sørkjosen ✈️ \n\nDet handler om at flytilbudet knytter folk sammen i en region med store avstander, men også for at næringslivet i regionen skal klare å få fraktet inn og ut varer og tjenester på en rask og effektiv måte. \n\nSå er det slik at vi har utfordringer når det gjelder lufthavnstrukturen i Norge, og spesielt etter koronapandemien. Dette er utfordringer som vi ikke bare kan se bort fra eller bare legge mer penger på bordet for å løse. Høyre støtter fortsatt Avinor-modellen, men i en stor offentlig virksomhet som Avinor så er det potensiale for å gjøre grep for at driften skal bli smartere og mer økonomi.\n\nDet er viktig at regjeringen tar grep for å få kontroll på utviklingen i Avinor. Men jeg ser at samferdselsministeren blant annet har sagt nei til at Avinor kan konkurranseutsette ulike tjenester. Når han gjør det, så hindrer han Avinor i å drive mer effektivt. Dette gjør regjeringen altså når Avinor står midt i en økonomisk krise som kan få kraftige konsekvenser for flytilbudet i distriktet. Jeg håper samferdselsministeren tenker seg om.\n\nhttps://www.framtidinord.no/nyheter/i/rlx1v0/gikk-2-356-kroner-i-minus-for-hver-passasjer-i-fjor\n\nNordreisa Høyre