Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Når ble det bedre å flytte papirer enn å bygge landet?

Postet:
2017-11-19 17:08:00

Delt innhold:
Er du som velger yrkesfag mindre intelligent?
Hvorfor er det sånn at du som velger yrkesfag på videregående blir sett ned på?