Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt vil øke særfradraget for enslige forsørgere med to ganger prisveksten. Les mer om våre endringsforslag til statsbudsjettet på http://rødt.no/100forslag

Postet:
2017-11-22 21:02:00