Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Tilgang til informasjon og kommunikasjonsmuligheter er en viktig demokratisk rettighet. Rødt vil derfor styrke tilskuddsordningen for bredbånd i områder uten kommersiell lønnsomhet. Les mer på http://rødt.no/100forslag

Postet:
2017-11-23 20:07:00