Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Vi står ikke overfor en umiddelbar helsefarlig smittetrussel.\nDa skal det heller ikke innføres dårlig og hastieutformede lovhjemler som tilsier at vi er det.

Postet:
2023-12-12 15:16:42

Delt innhold:
Photos from Venstre's post