Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Vi trenger ny og kraftfull europeisk mobilisering for Ukraina 🇺🇦\n\nMens andre land må låne penger til støtte og våpenhjelp til Ukraina, har Norge penger på bok. Det er derfor fullt ut forsvarlig å gi Ukraina ytterligere et stort engangs-beløp nå i 2023.\n\nVi vil legge inn forslag om ytterligere ni milliarder kroner til den sluttsalderingen av 2023-budsjettet, som Stortinget skal vedta i neste uke: 4,5 milliarder kroner i budsjettstøtte til Ukraina via Verdensbanken, og et tilsvarende beløp til støttefondet for våpenhjelp til Ukraina som ledes av Storbritannia.\n\nRegjeringen fant for kort tid siden ni milliarder kroner som står ubrukt på en konto fra 2020, øremerket til eksportfinansiering. Det er disse pengene vi vil foreslå at Stortinget donerer til Ukraina.\n\nEnig?

Postet:
2023-12-13 15:25:37

Delt innhold:
Photos from Venstre's post