Person / Aktør:
Marianne Sivertsen Næss
Marianne Sivertsen Næss
Parti: AP

Innlegg:
FNs klimatoppmøte i Dubai (COP28) er inne i den avgjørende innspurten, og vi følger spent med på alle forhandlinger. \n\nPå klimatoppmøtet i år gjøres for første gang en global gjennomgang for status for framdrift mot Parisavtalens kollektive mål. Det skal også gis anbefalinger om innsats fremover. Denne gjennomgangen skal skje hvert femte år. \n\nSelv om mye tyder på at Parisavtalen «virker», er det ingen tvil om at verdens land må gjøre mer for å følge opp og styrke innsatsen. \n\nBeslutningene som nå fremforhandles må bidra til å holde 1,5 graders målet innen rekkevidde. \n\nDet jobbes særlig med formuleringer om den globale energiomstillingen, med mål om å oppnå energisystemer uten klimagassutslipp. De største uenighetene omhandler omleggingen bort fra bruk av fossile brensler (uten karbonfangst og lagring) og til fornybar energi. \n\nKlimatoppmøtet jobber også med budskap om at det globalt må skje en tredobling av fornybar energi og en dobling i raten for energieffektivisering innen 2030. \n\nAndre viktige tema er klimatilpasning, klimafinansiering og tap og skade som følge av klimaendringer. \n\nEn delegasjon fra energi-og miljøkomiteen har vært tilstede i fire dager, hvor vi har hatt en rekke møter med blant annet regnskogland, ulike norske organisasjoner, Norwegian Energy Partners (NORWEP), parlamentarikere fra Sverige og Danmark, samt at vi har vært på ekskursjon og besøkt verdens største solcellepark. \n\nJeg vil takke den norske ambassaden (Norwegian Embassy, Abu Dhabi) for flott oppfølging og bistand til programmet vårt. Og ønske våre forhandlere masse lykke til i innspurten!

Postet:
2023-12-11 18:50:34

Delt innhold:
FNs klimatoppmøte i Dubai (COP28) er inne i den avgjørende innspurten, og vi følger spent med på alle forhandlinger. \n\nPå klimatoppmøtet i år gjøres for første gang en global gjennomgang for status for framdrift mot Parisavtalens kollektive mål. Det skal også gis anbefalinger om innsats fremover. Denne gjennomgangen skal skje hvert femte år. \n\nSelv om mye tyder på at Parisavtalen «virker», er det ingen tvil om at verdens land må gjøre mer for å følge opp og styrke innsatsen. \n\nBeslutningene som nå fremforhandles må bidra til å holde 1,5 graders målet innen rekkevidde. \n\nDet jobbes særlig med formuleringer om den globale energiomstillingen, med mål om å oppnå energisystemer uten klimagassutslipp. De største uenighetene omhandler omleggingen bort fra bruk av fossile brensler (uten karbonfangst og lagring) og til fornybar energi. \n\nKlimatoppmøtet jobber også med budskap om at det globalt må skje en tredobling av fornybar energi og en dobling i raten for energieffektivisering innen 2030. \n\nAndre viktige tema er klimatilpasning, klimafinansiering og tap og skade som følge av klimaendringer. \n\nEn delegasjon fra energi-og miljøkomiteen har vært tilstede i fire dager, hvor vi har hatt en rekke møter med blant annet regnskogland, ulike norske organisasjoner, Norwegian Energy Partners (NORWEP), parlamentarikere fra Sverige og Danmark, samt at vi har vært på ekskursjon og besøkt verdens største solcellepark. \n\nJeg vil takke den norske ambassaden (Norwegian Embassy, Abu Dhabi) for flott oppfølging og bistand til programmet vårt. Og ønske våre forhandlere masse lykke til i innspurten!