Beta
Søket ga 123 treff.
Tonje Brenna
2023-12-31 17:38:58

Det er så mye å si om året 2023. Valgkamp, opp- og nedturer, bytte av jobb og krevende politiske floker. Krig i Europa, på Gaza, økende priser og renter. Noe av det vanskeligste jeg har opplevd både politisk og privat. Men også et av de mest givende av år jeg har opplevd.\n\nMen, i alt det vanskelige finnes det også mye fint. Og mye håp; mennesker som strekker seg lenger enn langt for å hjelpe, gode naboer, gode venner, gode hjelpere. Politisk vilje til å finne løsninger. Samarbeid om mange viktige store og små saker. Takk for det gamle. Måtte 2024...

Tonje Brenna
2023-12-25 16:01:52

Riktig god jul, uansett hvem du er og hvordan du ferier🎅🏻🎄En ekstra takk til alle som holder (h)jula i gang på julekvelden, og juledagene! Uten dere stopper Norge🚑🚒🚌

Tonje Brenna
2023-12-15 10:47:05

Et mer rettferdig pensjonssystem, som står seg over tid 🌹

Tonje Brenna
2023-12-05 15:01:39

Nå kan du komme med forslag til vårt partiprogram!\n\nGå inn på http://dittforslag.no 🌹\n\nHva mener du Arbeiderpartiet burde gå til valg på?

Tonje Brenna
2023-12-03 10:12:50

Et ansvarlig budsjett som trygger folks økonomi i en urolig tid 🌹

Tonje Brenna
2023-12-01 12:57:56

Ingen skal gå sultne med Arbeiderpartiet i regjering. Ingen skal være nødt til å benytte seg av matutdeling, og dersom du trenger hjelp bør du gå til NAV.\n\nDet er utvilsomt krevende tider nå. Mange har fått trangere økonomi, og flere sliter. Det tar jeg, og regjering, på dypeste alvor. Det aller viktigste for folk, er en anstendig inntekt å leve av. Det gir deg trygghet i hverdagen. Derfor har vi vært opptatt av å bidra til at så mange som mulig kan være i jobb, og at økonomien til både folk og samfunnet går godt. Samtidig skal vi ha en...

Tonje Brenna
2023-11-29 08:35:48

Startet dagen med ✨budsjettdebatt✨, og Høyres usosiale forslag. \n\nDe har en slags omvendt Robin Hood, hvor de kutter 2,7 milliarder i formuesskatten til Norges aller rikeste for å finansiere reversering av regjeringens sosiale politikk. I tillegg gjør de det mindre attraktivt å være i det organiserte arbeidslivet. \n\nNoen av deres grep:\n\n• Reversere fjerning av karensåret i AAP\n• Reversere innføring av feriepenger på dagpenger \n• Kutter tillitsreformen til nav\n• Halverer fagforeningsfradraget\n• 5000kr (!) ekstraregning på barnehage for foreldre i spredtbygde kommuner \n\nDårlig for folk og dårlig for økonomien!

Tonje Brenna
2023-11-24 08:32:27

Vi må gjøre mer for å bekjempe rasisme og diskriminering‼️\n\nFor mange opplever rasisme og diskriminering i det daglige, og vi vet hvor store konsekvenser det får. Dårligere levekår, færre muligheter i arbeidslivet, og svakere helse henger sammen.\n\nSelv med høy utdannelse, vil mange innvandrere ha vanskelig med å få jobb som står til utdanningsnivået. Det tar typisk 12 måneder for innvandrere som fullfører en mastergrad å få jobb i et relevant yrke. Det er grunnleggende urettferdig, og noe regjeringen vil gjøre noe med🤝\n\nI handlingsplanen mot rasisme og diskriminering som vi lanserte denne uken, prioriterer vi særlig arbeid og ungdom. Målet er...

Tonje Brenna
2023-11-18 13:23:28

Alle trenger å føle at morgendagen kan bli bedre enn gårsdagen!🌹\n\nI tida vi står i nå, tror jeg det handler om flere ting. Krig, uro, klimaendringer, økonomi. Jeg tror særlig det siste bekymrer mange. Regjeringa skal gi trygghet, holde orden i økonomien, få prisveksten ned. Samtidig skal alle ha trygghet for sin egen økonomi og jobb. \n\nDette er det viktigste vi jobber med i regjering akkurat nå, og noe jeg snakket om på helgens etablerende årsmøte til Vestfold Arbeiderparti. God lørdag!

Tonje Brenna
2023-11-15 07:23:02

🤝For at pensjonssystemet skal være sosialt og økonomisk bærekraftig over tid, må vi gjøre justeringer.\n\nI 2011 stilte et bredt flertall på Stortinget seg bak pensjonsreformen, som blant annet innebærer at vi må jobbe lenger for å få like god pensjon som før. Nå ser vi at det er nødvendig med sosiale grep for å gi folk trygghet for pensjonene sine🌹\n\nJusteringene regjeringen vil foreslå er ikke en sparereform, men grep vi må ta for å sikre at systemet blir mer rettferdig. Det skal blant annet sørge for at uføre ikke sakker akterut, når vi sammenlikner med lønnsmottakere. Systemet vårt må sørge...

Tonje Brenna
2023-11-09 09:59:49

Mitt mål for pensjonssystemet er klart: Alle skal ha trygghet i pensjonen sin, både nå og i framtida. \n\nFor dagens pensjonister, for alle som er yrkesaktive i dag, og for våre barn og barnebarn må vi tilpasse pensjonssystemet. Jeg ønsker at alle skal oppleve velferden vi har i dag. Det handler om framtida til folk. \n\nDe store endringene gjorde vi allerede i 2011, med pensjonsreformen. De skal vi videreføre, men vi må justere litt for at det skal bli rettferdig. Snart kommer regjeringen med en stortingsmelding som skal handle om dette. \n\n

Tonje Brenna
2023-10-30 19:46:58

🌹Alle som har rett på brillestøtte, skal få brillestøtte!🌹\n\nI 2020 gjennomførte Høyregeringen et usosialt kutt i brillestøtteordningen for barn. I regjering har vi prioritert en ny ordning som gir langt flere barn rett til brillestøtte. Rundt 140 000 barn som har behov for synskorrigering, har rett på vår regjerings nye brillestøtte. \n\nVi utvidet brillestøtten etter Høyres urettferdige kutt, nettopp fordi vi vil sørge for at barn og unge kan delta i lek og læring uten at synet skal begrense dem. \n\nNoen hevder denne ordningen nå er kuttet. Det er feil! Vi budsjetterer med mindre penger for neste år, fordi færre...

Tonje Brenna
2023-10-26 18:11:51

Vi trenger at flere jobber! Både fordi det er bra for hver og en av oss, og for å trygge velferden. Vi må gjøre mer for å inkludere flere i arbeidslivet🌹

Tonje Brenna
2023-10-21 17:29:05

Det skal ikke lønne seg å være skurk! 🤚\n\nRegjeringa foreslår nå å mangedoble taket for hvor stort gebyr Arbeidstilsynet kan gi til virksomheter som bryter loven🚨\n\nAt straffen i større grad reflekterer alvorligheten av lovbruddet gir et løft for det seriøse arbeidslivet, og mer trygghet til arbeidsfolk. Dette har vært viktig for fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, og snart blir det realitet. Det betyr noe hvem som styrer landet! 🌹🌹

Tonje Brenna
2023-10-15 14:15:04

I dag vil jeg gratulerer Mona Gammelgård Pedersen med bestått fagprøve! 👏🏼 Tidligere i år var jeg med Mona på jobb i Tromsø, som da var godt i gang med «fagbrev på jobb» som helsefagarbeider. Denne uka besto hun fagprøven🥳\n\nFagbrev på jobb er en ordning som gjør det lettere for folk som er i jobb, å få fag- eller svennebrev, blant annet på bakgrunn av realkompetansen man har. Jeg heier på Mona, og ønsker at flere skal få mulighet til å bygge opp kompetansen sin i samarbeid med arbeidsgiver og fylkene!

Tonje Brenna
2023-10-06 10:17:49
Vi tar Norge videre! 👧🏼Billigere barnehage og SFO 🧰 Utstyrsløft for mer og bedre læring 🤝 En milliard til at flere blir kvalifisert til arbeid Arbeiderpartiet tar ansvar for å gi alle trygghet og muligheter i livet 🌹
Tonje Brenna
2023-10-05 16:49:24
Vi har store ambisjoner for at elever skal lære mer og bedre i skolen, gjennom praktisk og variert undervisning. Det snakket jeg om i Trontaledebatten i Stortinget i dag🌹
Tonje Brenna
2023-09-29 18:19:42

Hvordan gjør vi folks hverdag mer familievennlig? 🤔💡\nJeg leste i VG om damene i Molberger som har tatt grep på sin egen arbeidsplass for å løse tidsklemma og gjøre hverdagslogistikken med små barn og jobb lettere ⏱️ I dag var jeg så heldig å få spise fredagstaco til lunsj sammen med dyktige Jenny, Marte og Julia for å lære om erfaringene med sekstimers arbeidsdag. Det er neppe en løsning som passer for alle, men for noen gjør det både arbeidslivet og familielivet bedre. Vi må være mer nysgjerrige på hva som skal til for å gjøre hverdagen bedre for familiene,...

Tonje Brenna
2023-09-29 09:56:35

Vi har mange flinke sykkelmekanikere i Norge, og et økende behov for å ta vare på stadig mer avanserte sykler, men det er ikke er fag - før nå!🚴\n\nOpplæring og utdanning i Norge skal tilpasses arbeidslivets behov for kompetanse. Vi trenger flere til å reparere syklene våre, og flinke fagfolk til å gjøre dette. Derfor oppretter vi nå et eget sykkelmekanikerfag i videregående, som starter opp høsten 2024.🔧🧰\n\nDet er bra for alle som mekker på sykler, alle som bruker sykler, og et løft for sykling som en god, grønn transport!🥳

Tonje Brenna
2023-09-19 10:46:41

Alle elever skal ha det trygt på skolen, med et godt skolemiljø uten mobbing. Det bekymrer meg at flere barn melder om mobbing på skolen, og nå foreslår vi 35 millioner i en konkret og kraftfull pakke mot mobbing:

Laster...
Laster...