Beta
Søket ga 150 treff.
Tellef Inge Mørland - Ap
2023-12-13 10:57:50

«SÅ VENT MED KONDOLANSEN, FOR HER KJEM AMBULANSEN»,\nsang en tidligere kollega av meg i helsekomiteen.\n\nDet er det det handler om! Når Sørlandet sykehus i dag skal behandle spørsmålet om akutt- og traumekirurgien i Flekkefjord fortsatt skal være stengt.\n\nVi feiler, når folk ikke følger trygghet for at de får rask hjelp, når noe er akutt.\nSamtidig må vi sørge for at folk for rett hjelp og god hjelp på våre sykehus, slik at de overlever. \n\nDa må vi øke utdanningskapasiteten, for å møte etterspørselen vi nå ser etter fagfolk i sykehusene og resten av helsetjenesten.\n\nMen i mange år har jeg hatt en...

Tellef Inge Mørland - Ap
2023-05-11 20:46:01

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?\n\nKanskje ikke, siden det handler om virkelige tall og folk. Men revidert nasjonalbudsjett er i alle fall et sikkert vårtegn sammen med krokus, vårforkjølelse og pollenallergi!\n\nI dag kom revidert, og kanskje kommer også sommervarmen snart:\n\n*Våre felles sykehus styrkes med flere milliarder.\n\n*Pensjonistene får en økning på ca 8% i år, og det brukes ca 1,4 mrd på skattelette til de som har de laveste pensjonene. I tillegg prisjusteres andre ytelser.\n\n*Økt bostøtte forlenges ut året.\n\n*Vi står sammen med Ukraina i den kampen de kjemper. Det utgjør 42,6 mrd i budsjettet vårt. Likevel er vi heldige som kan måle prisen for...

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-09-12 10:26:47

SEND CECILIE TIL OSLO I MORGEN! Cecilie er 2.kandidaten på Arbeiderpartiets stortingsliste i Aust-Agder valgkrets. Den siste måneden har hun stått på dag og natt for at Jonas skal bli statsminister, og for at vi skal få en ny politikk for landet. Cecilie har ledet oppvekstutvalget til Arbeiderpartiet - fordi hun er knallgod på feltet og brenner for at alle barn og unge skal få den beste starten på livet. Cecilie tar kampen for allemannsretten og for gode, sammenhengende kyststier - fordi naturen er vår. Men Cecilie stiller også opp og bryr seg om de hun har rundt seg. Og...

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-09-11 14:48:19

TANNLEIF OG TELLEF SLÅR ET SLAG FOR TANNHELSE! Denne uka møtte jeg Fagforbundets Tannleif. Han ønsker tannhelse inn i egenandelsordningen! Det er jeg og Tannleif helt enige i. Tannhelse er velferdsstatens største hull. Og folk med dårlig økonomi unnlater oftere å gå til tannlegen for behandling. Slik kan vi ikke ha det! Du skal ikke kunne se på smilet til folk at det er tomt i lommeboka! Derfor vil Arbeiderpartiet ha en gradvis utvidelse av dekningene for nødvendig tannhelsebehandling. Målet er at tennene skal ses på som en del av resten av kroppen! Vi kan ikke love alt med en...

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-09-01 15:47:49

DET ER IKKE ALLTID SÅ LETT Å FINNE DE RIKTIGE ORDENE! Etter en samtale med noen jenter i Psykt Ærlig, utfordret jeg i fjor helseministeren på å gå i dialog med hjelpetelefonene, for å få på plass en døgnåpen chat! I dag kom gladmeldingen, Mental Helse åpner en slik hjelpechat! Når man sliter, er det ikke alltid så enkelt å finne de rette ordene. For mange vil det være god hjelp å kunne skrive om hvordan de har det. Jeg tror selvsagt ikke at det var et skriftlig spørsmål som fikk dette på plass, men jeg er uansett veldig glad...

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-06-23 16:59:13

ARBEIDERPARTIET VIL STOPPE AVSKILTINGEN AV ERFARNE LÆRERE! Om drøyt tre år skal 20.000 erfarne lærere avskiltes. Det har regjeringen og Frp bestemt. Vinner vi valget, lover vi å skrote dette vedtaket i løpet av våre første 100 dager! Selvsagt skal vi satse minst like mye på etter- og videreutdanning for lærere. Men lærere som mangler noen få studiepoeng i fag som de i årevis har undervist i, er ikke en av skolens store utfordringer! Og det beste med dette valgløftet, i tillegg til at dyktige og erfarne lærere får beholde jobben sin? Det er helt gratis! https://www.agderposten.no/nyheter/kjemper-mot-avskilting-av-laerere-det-foles-som-et-slag-i-trynet/

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-05-31 20:58:52

NÅR ER DET SYKEHUSET I ARENDAL SIN TUR? Sett fra aust, er debatten som nå raser om tilstanden ved føden i Kristiansand er ganske utrolig. For noen få år siden ble det kjempet med nebb og klør fra miljøet der, for å få flyttet nyfødtposten i Arendal dit. Så viser det seg at det egentlig ikke er plass der, og lokalene er i tillegg utgått på dato! Tidligere har også nevrologi og slagbehandling forsvunnet samme vei. Heller ikke fisking av blodpropper i hjernen ville man la Arendal få spesialisere seg på, selv om de kunne fått til et unikt samarbeid...

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-04-15 14:35:34

VI KAN IKKE SPISE OSS METTE PÅ HYBELKANINER OG POTTEPLANTER! Derfor vedtar Arbeiderpartiet på landsmøtet denne uken, et partiprogram med satsing på landbruket vårt: -Vi vil ha et variert familiejordbruk i hele landet. -Øke selvforsyningen. -Satse på lokalmat og foredling. Dessuten har koronaen vist oss hvor viktig landbruket er for beredskapen vår. I sommer bør norske undommer få mulighet til sommerjobb i landbruket. Det trengs, når vi må å ha kontroll med importsmitten fra utenlandsk arbeidskraft. I tillegg gir dette god innsikt i hvor mye arbeid som ligger bak at vi kan kjøpe trygg, god, norsk mat i butikkene! https://www.agderposten.no/nyheter/varsler-bondeoppror-om-ikke-inntekten-gar-opp/

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-02-25 19:03:43

EN GOD DAG PÅ JOBBEN! På Stortinget i dag fikk Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen vedtatt at: 1. Regjeringen umiddelbart må stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern. 2. En gjennomgang av tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern, med sikte på å øke døgnkapasiteten i tråd med behovet. 3. Gjennomgang av utskrivingspraksis innen rus- og psykisk helsevern, slik at folk ikke skrives ut for tidlig. Alle har en psykisk helse. Vi må forebygge og styrke lavterskeltilbudene, men vi må også stille opp for de som noen ganger i livet har behov for mer omfattende hjelp! https://www.agderposten.no/nyheter/stortinget-styrker-psykiatrien/ https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/0KoPog/antall-sengeplasser-i-psykiatrien-i-agder-er-halvert-naa-trekker-stort

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-02-16 10:19:45

GODE VEIER REDDER LIV OG GIR ARBEIDSPLASSER! Når Stortinget i mars behandler utbyggingen av ny E18 Dørdal - Tvedestrand, vil Arbeiderpartiet legge press på Nye Veier om at man også må sikre fremdrift for E18 Arendal - Grimstad. Vi nærmer oss målstreken for 4-felts vei fra Oslo til Kristiansand, men det er ennå litt igjen! Skikkelige veier er mer enn asfalt. Det er også trafikksikkerhet, lønnsomhet for næringslivet og bedre muligheter for å bo og arbeide på Agder!

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-02-15 18:57:06

PSYKISK HELSEVERN MÅ RUSTES OPP, IKKE BYGGES NED! De siste 20 årene har 2.500 døgnplasser i psykiatrien blitt lagt ned. Det gjør til at mange av de som har størst behov for psykisk helsehjelp, ikke får god nok oppfølging og ofte blir skrevet ut for tidlig. I morgen fremmer derfor Ap sammen med resten av opposisjonen tre forslag i helse- og omsorgskomiteen, som har et flertall bak seg i Stortinget. Vi krever: 1. Umiddelbar stopp i nedleggelsene av døgnplassene i psykisk helsevern. 2. En gjennomgang av behovet og eventuelt oppretting av nye plasser der tilbudet i dag ikke er forsvarlig....

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-02-08 09:33:03

Ulla overlevde en bilulykke, men ble hardt skadet. Etter ulykken opplevde hun å bli sendt til opptrening på samme sted som hun selv jobbet. Kollegaene måtte hjelpe henne med stort sett alt, også personlig stell. Ulla følte det veldig vanskelig å måtte bli stelt av sine egne kollegaer. Det hadde jeg også gjort! Derfor fremmer Arbeiderpartiet nå forslag om at personer som jobber ved opptreningsinstitusjoner og selv får behov for opptrening, skal kunne slippe å få rehabilitering på sin egen arbeidsplass!

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-01-31 21:51:52

Personer med sterk tannlegeskrekk (odontofobi), for eksempel fordi de har vært utsatt for overgrep, har rett til offentlig hjelp til tannbehandling. I 2018 strammet regjeringen inn på denne ordningen. Arbeiderpartiet advarte, og var mot denne endringen, fordi det ville gå utover disse pasientene! Nå er resultatet opp til 4 års ventetid enkelte steder i landet. Det er et slag i magen på en sårbar gruppe, som allerede har stått i tøffe tak! Disse personene fortjener en ordning som fungerer og gir nødvendig tannhelsehjelp! Nå bør regjeringen rette opp i det som gikk galt i 2018!

Tellef Inge Mørland - Ap
2021-01-20 21:37:18

Folk som sliter psykisk får ikke god nok hjelp! De siste 20 årene har over 2500 døgnplasser i psykisk helsevern blitt lagt ned. På Agder er antall plasser nesten halvert. I starten var det riktig, for mange får god hjelp av kommunen sin der de bor. Nå lyser imidlertid alarmen! Vi skal satse på forebygging og lavterskeltilbud i kommunene. Men noen trenger også mer omfattende hjelp. Flere steder i landet meldes det om folk som må ligge i korridorer eller på møterom, fordi alternativet er verre. I 2018 tok 674 personer sitt eget liv i Norge - mange hadde hatt...

Tellef Inge Mørland - Ap
2020-12-22 19:19:20

2000 nye arbeidsplasser i Arendal og Agder? Morrow Batteries legger sin nye batterifabrikk til Arendal og sier det kan gi over 2000 arbeidsplasser. Bra jobba av ordfører, kommune og Østre Agder. Dette var førjulsgaven sin!

Tellef Inge Mørland - Ap
2020-11-17 23:11:23

Noen synes det er rart at vi skal ha to ulike lister til stortingsvalget neste år. Jeg tenker vi uansett skal få til et godt samarbeid på Agder. Når Aust-Agder fortsatt er egen valgkrets gir det samtidig en mulighet for å skape ekstra oppmerksomhet rundt sykehuset i Arendal, universitetet i Grimstad, fullføring av Rv9 gjennom Setesdal og behovet for å skape flere arbeidsplasser øst i landsdelen! Tusen takk for tilliten på 1.plass - jeg gleder meg til valgkamp! :-)

Tellef Inge Mørland - Ap
2020-11-10 21:04:45

Rusavhengige fortjener bedre behandling! De fleste partiene på Stortinget er enige om at rusavhengige skal gis hjelp fremfor straff. Men rusreformen til regjeringen sier lite om hva denne hjelpen skal inneholde. Derfor har jeg og Arbeiderpartiet i dag fremmet et representantforslag i Stortinget som handler om å gi rusavhengige et bedre behandlingstilbud. Saken behandles på nyåret, men vi foreslår: -Et bedre ettervern av de som har vært i behandling. -Folk som har vært gjennom et behandlingsopplegg skal ikke plasseres tilbake i kommunale boliger der folk fortsatt ruser seg. -Både den rusavhengige og pårørende skal ha en ruskoordinator i kommunen som...

Tellef Inge Mørland - Ap
2020-11-05 20:02:26

Eldre skal ikke måtte betale for munnbind til hjemmesykepleien! Med stigende koronasmitte, blir flere engstlige for at de kan bli syke. Eldre som ønsker at hjemmesykepleien skal bruke smittevernutstyr, har i Grimstad og andre steder i landet fått beskjed om at de selv må kjøpe inn munnbind til sine hjelpere. Slik kan vi ikke ha det! Det skal være trygt å få hjelp i eget hjem! Derfor ber Arbeiderpartiet regjeringen gi kommunene klar beskjed om at den regninga dekker staten, ikke den enkelte som trenger hjelp!

Tellef Inge Mørland - Ap
2020-10-30 13:11:01

Agder har stått sammen om utbyggingen av E18 og E39. Det har gitt resultater, og gjennomslag både i storting og regjering. Solbergregjeringen har tidligere sagt at ny 4-felts vei mellom Oslo og Stavanger vil stå ferdig i 2027. Den tidsplanen ryker nok, men det kan vi leve greit med dersom det er snakk om et par år. Nå ønsker imidlertid Nye Veier seg 20 nye strekninger inn i porteføljen sin. Allerede har to nye strekninger fra 2019 sneket i køen. Både samferdselsminister Hareide og selskapet selv, sier at de gamle og nye prosjektene skal konkurrere på lik linje om å...

Tellef Inge Mørland - Ap
2020-10-29 12:01:49

Har du blitt lurt? Da kjenner man på en følelse av å bli litt snytt og tråkka på. En ting er å bli lurt på 1.april. Noe annet er å bli fralurt en bil til 100.000kr. Er man blitt fralurt en bil til 100.000kr, anmelder man. Når både bil og kjeltring er lett tilgjengelig i Oslo, tror jeg de fleste ville anta at dette er en sak politiet ganske enkelt kan ordne opp i. Så blir man lurt igjen. Politiet henlegger saken! Slik kan vi ikke ha det! Er det fritt fram for denne typen svindel, kommer mange flere til...

Laster...
Laster...