Beta
Søket ga 86 treff.
Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-31 00:30:43

Vedum avkledd. Igjen.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-30 19:34:21

Litt balanse

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-23 11:41:35

Nå gjøres det noe med dette. Bra!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-21 19:48:39

God jul! 💙

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-19 08:56:32

Det går stadig bedre!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-17 11:24:32

La oss ta vare på Norge som verdens beste land å bo i!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-16 07:26:10

Vi moderniserer, fordi samfunnet har endret seg.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-08 18:01:04

Unge Høyre sparker oss litt på leggen. Bra det!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-12-04 10:15:11

I går handlet debatten om lederlønninger i offentlig sektor. Stat og kommune bør gå foran som gode eksempler, ikke være lønnsledende og drive lønninger og sluttavtaler i været.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-30 15:48:39

Dette er misforstått inkludering.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-28 22:35:03

Det er ikke straffbart å gi noen penger til livets opphold. Da kunne Stålsett vist medmenneskelighet og adlydet Gud uten å bevisst bryte loven.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-28 19:24:31

Lettest å holde munn når man møter seg selv i døra. 😉

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-28 08:45:01

En flott kveld med næringslivet i Sandefjord!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-27 10:57:14

Norsk romindustri er i kraftig vekst. #HvaSkalViLeveAv

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-24 22:11:35
Befalets Fellesorganisasjon

Historisk artillerileveranse i Oslo havn søndag! Det er rundt 50 år siden forrige artillerileveranse. I dag søndag rullet de to første K-9 skytsene og en K-10 ammocarrier i land i Oslo Havn. Major Frode Arnese fra FMA/Land, major Karl J Vandbakk fra Hærens våpenskole/Art.skolen, stabssersjant Hans A Grønnvoll HVS/Art.skolen og norsk representant for leverandøren Hanwha Fred H Eek var «velkomst-komité». Offisersbladet var eneste media til stede.Les utfyllende sak i desemberutgaven av Offisersbladet.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-23 08:39:41

«Det koster mye å se så billig ut.» Her er Aftenpostens Joachim Lund helt på merket. Konkurransetilsynet må følge opp, og om det vi nå ser konturene av stemmer må de bøtelegge hardt. Markedet er dysfunksjonelt. Du og jeg kan ha blitt snytt for milliarder.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-11-19 09:20:11

Lesverdig om Forsvaret fra kollega Hårek!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-10-12 20:24:43
Monica Mæland

Synes Victor Norman sier det klokt: "Vi har en eldrebølge, som min generasjon er en del av, som blir sterkere og sterkere i tiårene fremover. Den vil bli spesielt utfordrende for distrikts-Norge, og den kommer etter en periode med stor utvandring av unge fra distriktene til byene. Det reiser en rekke problemer: Det enkleste er hvem som skal stelle for de gamle på bygdene? Men det går på mye mer enn det: Hvordan kan vi holde liv i et variert distrikts-Norge med en sterkt aldrende befolkning? Skal distriktene være attraktive, må det være andre jobber der enn det å pleie." I dag har vi satt ned et ekspertutvalg som Victor Norman skal lede, som skal se på hvordan endringer i befolkningssammensetningen påvirker distrikts-Norge. Gleder meg til å følge arbeidet!

Kårstein Eidem Løvaas
2019-10-09 10:39:29

Om «sentralisering.» Bør leses.

Kårstein Eidem Løvaas
2019-10-07 15:32:43

Om kloden gjør det bra, så gjør hver og en av oss det bra. Det hjelper lite å «vinne» som nasjon, når verden går i stykker. Dette har jeg skrevet mer om i Dagbladet i dag:

Laster...
Laster...