Beta
Søket ga 1074 treff.
Senterpartiet
2023-03-22 13:36:25

– Den absolutt viktigste oppgaven vår i 2023 er å bidra til å stabilisere norsk økonomi. Balansere ulike hensyn og dempe virkningene av høy prisstigning og renteøkning. Den situasjonen vi er oppe i må ikke resultere i større ulikheter i samfunnet vårt, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad i sin landsmøtetale.🍀\n\nSe hele talen her👇

Senterpartiet
2023-03-21 12:09:19

🍀Regjeringa gir pengar til 1650 nye studentbustader!🍀\n\n– Vi veit at husleige er den største enkeltutgifta for dei fleste studentar. Å syte for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien. Det kan også bidra til å dempe presset på den private leigemarknaden. I år aukar vi innsatsen særleg i Oslo, men også studentbustadprosjekt i sør, vest og nord får store tilskot, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nSjå meir her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-gir-pengar-til-1650-nye-studentbustader/id2967379/

Senterpartiet
2023-03-19 14:01:33

Landsmøtet er over, og det har vært gode diskusjoner om blant annet nasjonal kontroll, trygghet for folk og gode offentlige tjenester i hele landet.🍀\n\nTusen takk for et fantastisk landsmøte!💚😃\n\nwww.senterpartiet.no/lm2023/pressemeldingar

Senterpartiet
2023-03-19 08:55:09

Senterpartiets landsmøte 2023 (dag 3, Søndag)

Senterpartiet
2023-03-18 13:52:11

Senterpartiets landsmøte 2023 (dag 2 del2, Lørdag)

Senterpartiet
2023-03-18 08:25:34

Senterpartiets landsmøte 2023 (dag 2, Lørdag)

Senterpartiet
2023-03-17 21:21:11

Første dag av landsmøtet er over, og det har vært mange gode innlegg fra talerstolen😃👏 I morgen starter vi igjen klokka 08.30. Da blir det blant annet ny temadebatt, resolusjonsbehandlig og valg.🍀\n\nInfo finner du her: https://www.senterpartiet.no/lm2023

Senterpartiet
2023-03-17 20:10:08

Her kan du se partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsmøtet!💚🍀

Senterpartiet
2023-03-17 17:14:50

Senterpartiets landsmøte 2023 (dag 1 del2 , Fredag)

Senterpartiet
2023-03-17 09:11:23

Fra Trondheim

Senterpartiet
2023-03-17 07:45:46

Få med deg partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsmøtet fra klokka 09.30 i dag!😃🍀 \n\nStrømmes på Facebook og her: www.senterpartiet.no/lm2023/stroyming

Senterpartiet
2023-03-16 18:00:22

Denne helga samles rundt 340 delegater til landsmøte i Trondheim!😃🍀 Møtet kan følges her på Facebook fra cirka klokka 09.15 i morgen.\n\nInformasjon om landsmøtet finner du her: www.senterpartiet.no/lm2023

Senterpartiet
2023-03-16 09:33:32

Regjeringa avslår NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland!⚡️\n\n- Vi trenger å bruke norsk energi til å bygge norsk industri og bidra til konkurransedyktige priser i Norge. Erfaringene etter de siste to utenlandskablene, tilsier at vi nå ikke bør legge opp til ytterligere eksport. Derfor sier vi nei til denne private utenlandskabelen, sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.🍀

Senterpartiet
2023-03-15 13:44:34

Vi reduserer billettprisene og styrker rutetilbudet på FOT-rutene!😃🛫\n\n– Det er viktig for denne regjeringa å gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten vår. Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlere eller folk som skal besøke familie, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.🍀\n\nLes mer her: www.senterpartiet.no/aktuelt/regjeringa-vil-redusere-billettprisane-og-styrke-rutetilbodet-pa-fot-rutene

Senterpartiet
2023-03-08 08:30:04

Gratulerer med kvinnedagen! 💚👩‍🦰👩‍🦳👵🧕

Senterpartiet
2023-03-03 16:30:40

Klar tale fra Marit Arnstad! 👇\n\nKommunene bør få konsentrere seg om det som er viktigst, nemlig velferden til folk! 🍀

Senterpartiet
2023-03-02 12:37:19

- Det er hyggelig med målinger som viser fremgang, og 9,1 er et godt utgangspunkt for lokalvalgkampen, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. 🍀😃

Senterpartiet
2023-03-01 11:06:21

Fra 1. mars får alle økt barnetrygd. 🤸‍♀️💚 Den øker mest for de som har minst!\n\n🍀 Vi legger om støtten til enslige forsørgere ved å avvikle særfradraget og å øke barnetrygden tilsvarende. Dette gir uendret støttenivå for aleneforsørgere med bruttoinntekt over 205 000 kroner, men økt ytelse til de som har under 205 000 kroner i inntekt. \n\n🍀 Barnetrygden prisjusteres for alle, og enslige forsørgere får økt den utvidede barnetrygden med 5000 kroner i året.\n\n🍀 1. februar økte vi barnetillegget på arbeidsavklaringspenger, dagpenger og kvalifikasjonsprogrammet.

Senterpartiet
2023-02-27 12:00:01

Den mobile befolkningsvarslinga er oppe og går! 🤳\n\nDette er ett av flere tiltak som har blitt satt i gang for å styrke den sivile beredskapen. \nOppstår det en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.📍⚠️ \n\nMer informasjon finner du her: https://www.nodvarsel.no/?utm_source=googleads&utm_medium=paid&utm_campaign=befolkningskampanje&utm_id=DSB

Senterpartiet
2023-02-24 12:25:43

I dag er det ett år siden det russiske regimet startet sin krig mot Ukraina. Krigen har fått enorme konsekvenser. Titusenvis av soldater og sivile har blitt drept. Millioner av mennesker har måttet flykte. Store deler av Ukraina har blitt lagt i grus. Ødeleggelsene er ufattelige, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 🇺🇦

Laster...
Laster...