Beta
Søket ga 1236 treff.
Senterpartiet
2023-12-31 10:25:26

Riktig godt nytt år til alle! 🌟😊🍀

Senterpartiet
2023-12-24 08:30:01

🎄🎅 LUKE 24🎅🎄\n\nVi åpner siste luke i Senterpartiets julekalender.🌟 Riktig god jul til alle! 💚

Senterpartiet
2023-12-23 09:00:05

🎄🎅 LUKE 23🎅🎄\n\nVi åpner luke 23 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-22 22:27:25

🎄🎅 LUKE 22🎅🎄\n\nVi åpner luke 22 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-22 15:47:59

Senterpartiet er opptatt av å ikke straffe de som er avhengige av bilen🍀🚗\n\n- Den samlede årlige avgiften for å eie og kjøre bensinbil blir lavere i 2024 enn noen gang de siste ti årene. En eier av en bensinbil med omtrent gjennomsnittlig kjørelengde (12.000 km/år) vil betale cirka 2000 kroner mindre i avgift i år enn for ti år siden, sier Per Martin Sandtrøen.

Senterpartiet
2023-12-21 20:00:41

🎄🎅 LUKE 21🎅🎄\n\nVi åpner luke 21 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-21 11:02:48

Vi prioriterer barnefamilier og hele Norge🍀💚\n\nSe et eksempel på hvor mye ulike barnefamilier sparer på at Senterpartiet sitter i regjering og ikke Høyre👇

Senterpartiet
2023-12-20 14:51:19

I dag vedtok regjeringen at Norge får 27 nye områder i åtte fylker med vernet skog. Dettes skjer etter ordningen med frivillig skogvern, hvor grunneier stiller areal disponibelt for vern, og kompenseres fra staten. \n\nSkogvernet bidrar til at særlig to nasjonale mål blir oppnådd: \n🍀 Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner\n🍀 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede arter og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Senterpartiet
2023-12-20 10:15:21

🎄🎅 LUKE 20🎅🎄\n\nVi åpner luke 20 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-19 15:15:13

🎄🎅 LUKE 19🎅🎄\n\nVi åpner luke 19 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-18 19:00:27

🎄🎅 LUKE 18🎅🎄\n\nVi åpner luke 18 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-18 15:11:16

Regjeringen prioriterer Nord-Norge, og ønsker å skape aktivitet i hele landet. Ved å etablere et nytt kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø, vil vi kunne skape attraktive kompetansearbeidsplasser i Nord-Norge og Tromsø. 🍀\n\nFinansdepartementet har sendt på høring forslag til lov om Statens fond i Tromsø.

Senterpartiet
2023-12-17 09:30:58

🎄🎅 LUKE 17🎅🎄\n\nVi åpner luke 17 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-16 12:00:25

🎄🎅 LUKE 16🎅🎄\n\nVi åpner luke 16 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-15 13:30:58

🎄🎅 LUKE 15🎅🎄\n\nVi åpner luke 15 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-15 11:45:17

Har dere fått med dere SP-korpset?🍀🎺\n\nLes artikkelen under for å få med deg hele historien fra den spede begynnelse frem til applaus, etter en vel gjennomført debut👇🏼\n\nVi kan også meddele at det ble drama bare minutter før konserten😱😉

Senterpartiet
2023-12-14 15:00:16

🎄🎅 LUKE 14🎅🎄\n\nVi åpner luke 14 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-14 13:39:20

Bred enighet om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Målet er å sikre felleskapet og lokalsamfunn en større del av overskuddet fra denne næringen, samtidig som det skal være attraktivt og forutsigbart å investere🍀\n\nLes mer her:https://www.senterpartiet.no/aktuelt/bred-enighet-avtale-om-grunnrenteskatt-for-vindkraft-i-stortinget

Senterpartiet
2023-12-13 15:14:38

🎄🎅 LUKE 13🎅🎄\n\nVi åpner luke 13 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Senterpartiet
2023-12-12 13:35:03

🎄🎅 LUKE 12🎅🎄\n\nVi åpner luke 12 i Senterpartiets julekalender! 🌟

Laster...
Laster...