Beta
Søket ga 962 treff.
Senterpartiet
2022-06-23 16:43:19

Regjeringen vil ha forbud mot konverteringsterapi!\n\n- Endelig får vi slutt på den forferdelige praksisen med konverteringsterapi. Det blir nå forbudt å gjennomføre og å markedsføre. Denne nyheten er ekstra god å komme med i Pride-uka - hvor vi feirer frihet og mangfold, sier Åslaug Sem-Jacobsen, likestillingspolitisk talsperson for Senterpartiet. 🍀🍀\n\n

Senterpartiet
2022-06-20 12:21:33

Se Senterpartiets sommerpressekonferanse med finansminister Trygve Slagsvold Vedum, justisminister Emilie Enger Mehl, landbruksminister Sandra Borch, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og parlamentarisk leder Marit Arnstad her.👇🍀

Senterpartiet
2022-06-20 09:29:01

Følg Senterpartiets oppsummerende pressekonferanse her:

Senterpartiet
2022-06-14 08:00:00

Nå innfrir vi løftet om å oppløse Viken! Per Olaf Lundteigen er svært glad for at Buskerud blir eget fylke igjen!👇🍀

Senterpartiet
2022-06-13 14:30:02

Denne uka skal delingen av Viken behandles i Stortinget. Kjerstin Wøyen Funderud - Senterpartiet forteller hvorfor det er viktig at Østfold blir eget fylke igjen!👇🍀

Senterpartiet
2022-06-13 11:30:01

Denne uka behandler Stortinget deling av tvangssamenslåtte kommuner og fylker. Kari Mette Prestrud -Akershus Sp er glad for å få hjemfylket sitt Akershus tilbake!👇🍀

Senterpartiet
2022-06-13 07:30:03

Denne uka skal Stortinget ta stilling til om Troms og Finnmark skal gjennopprettes som selvstendige fylker. Ivar Prestbakmo forteller hvorfor dette er viktig for Troms og Finnmark!👇🍀

Senterpartiet
2022-06-07 09:00:00

Åslaug Sem-Jacobsen - Senterpartiet forteller hvorfor det er viktig at Telemark blir eget fylke igjen!👇🍀

Senterpartiet
2022-05-30 09:09:06

En stats viktigste oppgave er å sikre befolkningen trygghet og mat. Ethvert land har både rett og plikt til å produsere så mye av sin egen mat som vi kan klare. En løpende matproduksjon over hele landet er avgjørende for å sikre en nasjonal matforsyning i et beredskapsperspektiv, skriver landbruks- og matminister Sandra Borch og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.🍀🍀

Senterpartiet
2022-05-25 10:24:33

– Det er svært gledelig at et stort flertall for Stortinget nå slutter seg til et nytt og mer offensivt jordvernmål i tråd med regjeringsplattformen. I en situasjon med matvarekrise og krig i Europa er det helt naturlig at Stortinget skjerper jordvernmålet. Det vil være et viktig bidrag for å styrke den nasjonale matvareberedskapen, sier Geir Pollestad - Senterpartiet.🌾🍀

Senterpartiet
2022-05-24 10:29:43

Innenfor et stramt budsjett prioriterer vi trygghet og gode tjenester for alle, uavhengig av hvor i landet de bor, skriver Trygve Slagsvold Vedum.🍀

Senterpartiet
2022-05-17 08:25:26

Hipp, hipp hurra!🇳🇴 Gratulerer med dagen!🥳💚

Senterpartiet
2022-05-16 14:32:13

Bondeorganisasjonene og staten er blitt enige om en jordbruksavtale!\n\n– Jeg er glad for at vi i dag, etter intense, men konstruktive forhandlinger, har undertegnet en særdeles viktig jordbruksavtale med et samlet jordbruk. Avtalen er inngått i et ekstraordinært år for jordbruket, med en kostnadsvekst som utfordret produksjonsevnen i jordbruket. Samtidig har krigen i Ukraina, Europas kornkammer, vist hvor viktig det er at alle land tar ansvar for å utnytte potensialet for produksjon av mat til egen befolkning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.🍀🍀

Senterpartiet
2022-05-12 12:15:26

Regjeringa har gitt tvangssamanslåtte fylkeskommunar og kommunar moglegheit til å dele seg. No blir Akerhus, Buskerud, Østfold, Troms, Finnmark, Vestfold, og Telemark atterreist!🍀🍀\n\n– Vi følgjer opp regjeringserklæringa og føreslår deling tilbake til dei gamle einingane. Vi legg til rette for tenester nær folk og eit reelt folkestyre. Dette er ein god dag for lokaldemokratiet, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik - Sp.\n\nSjå meir her: regjeringen.no/no/aktuelt/no-er-det-opp-til-stortinget-a-avgjere-delinga-av-fylke-og-kommunar

Senterpartiet
2022-05-06 16:54:24

– Det er viktig å bidra til at landet opprettholder landbruksproduksjonen. Ukraina er et sentralt land for global matforsyning, og det er avgjørende at landbruket fortsetter der det er mulig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.🍀

Senterpartiet
2022-05-05 15:44:55

I dag kom staten med sitt tilbud til jordbruket. 10,15 milliarder kroner er et godt utgangspunkt for forhandlinger. Regjeringa tar jordbruket på alvor!🍀

Senterpartiet
2022-05-05 09:50:12

– Debatten om organisering av domstolene er viktig, og fortjener at nyanser og motforestillinger får komme fram. Høyre har forsøkt å skape et inntrykk av at det bare er ett svar som er riktig i denne saken, og anerkjenner ikke at den sentraliserte strukturen i domstolene kan ha negative virkninger. Jeg har vært opptatt av å få belyst alle sider av saken, sier justisminister Emilie Enger Mehl.🍀

Senterpartiet
2022-05-04 08:42:48

Hipp hurra for Marit Arnstad som fyller 60 år i dag!😃🥳\n\nSenterpartiets parlamentariske leder har de siste tiårene vært en av landets mest markante politikere – statsråd i to regjeringer og innvalgt på Stortinget i fem perioder.🍀\n\nSkriv gjerne din gratulasjon i kommentarfeltet.👇\n\nsenterpartiet.no/aktuelt/gratulerer-med-60-ar-dagen-marit-arnstad

Senterpartiet
2022-05-01 10:04:55

Gratulerer med dagen til arbeidsfolk over hele landet!😊🎉🍀

Senterpartiet
2022-04-30 22:33:13

Gratulerer til Emilie Enger Mehl med seier i Kompani Lauritzen!🥳🤩💪🏻\n\n– Det var et rørende øyeblikk å komme i mål og se hele laget stå der. Uavhengig av resultatet så handler Kompani Lauritzen først og fremst om å få til ting sammen. Det har vært et fantastisk samhold der vi har bygget opp hverandre hele veien. Uten et godt lag er man ingenting, og jeg er stolt av oss alle 14, sier hun.\n\nFoto: TV 2

Laster...
Laster...