Beta
Søket ga 106 treff.
Mona Nilsen
2023-03-21 23:14:33

To flotte dager med Kulturkonferanse i Nord er over 😊 Kultur er både identitet, samhold, fellesskap, glede, bolyst, livsglede og underholdning….og så mye mye mer! Kulturen er limet i samfunnet og som Åse Kristin Ask Bakke sa så godt: man må ikke bare ha noe å leve av, men å leve for 🌹👏 Det gjøres mye bra i Nordland og Narvik på kulturfeltet, og det kan ennå gjøres mer 🌹Takk for to fine dager med Roger Bergersen, Tina Josefine Denstad, Vegard Johan Lind-Jæger, Geir-Ketil Hansen og Vinterfestuka som arrangørr👏👏

Mona Nilsen
2023-03-14 15:52:09

I forbindelse med årsmøtet fikk vi ordnet et eget møte med Westcon Helgeland, As og våre to statsråder Bjørnar Skjæran og Terje Aasland🌹\n\nTorger Lofthus fikk presentert de unike mulighetene som akkurat de har for å produsere fundament og montere havvindmøller. Her kan vi krysse av for lav CO2 utslipp, lokale ringvirkninger og med seilingstid på kun 6 dager når de hele sokkelen! Dette er Hurdal i praksis og vi må sørge for at Nord-Norge er med når vi nå skal se på vindkraft til havs og lokale ringvirkninger🌹 Takk for et godt møte og vi skal fortsette å løfte frem...

Mona Nilsen
2023-03-12 17:03:11

Tusen takk for tilliten til å lede verdens beste fylkesparti i to år til 🥰🌹 Gratulerer til styret og fylkestingskandidater, gratulerer Elin Dahlseng Eidesom vår fylkesrådslederkandidat 👏💃\n\nNordland Arbeiderparti har hatt årsmøte i helga, med cirka 140 delegater delegater og gjester. Takk til vår olje-og energiminister Terje Aasland og nestleder/fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran for gode refleksjoner og kloke ord. Vi har diskutert og utformet god politikk på flere områder, og vil trekke frem tre av dem: \n\n🌹Vi må lære av historien! Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre samiske rettigheter på en bedre måte enn vi har gjort. Vi...

Mona Nilsen
2023-03-09 20:19:21

Sykehuskonferansen til Fagforbundet i Bodø i dag sammen med Ingvild Kjerkol 😊🌹Vi må bruke kompetansen mellom fagfolkene bedre, vi trenger flere fagarbeidere i fremtida og vi må se hele helsetjenesten i en sammenheng. Pasientene har et HELT liv og alle bor i en kommune 🌹

Mona Nilsen
2023-03-03 18:21:51

Gledelig at det er flere ungdommer i Nordland som søker videregående skole. Mange av dem er ungdommer fra Ukraina og fylkesrådet legger tilrette for å ta godt imot de 🥰🌹 Her kan du også se søkertall fra de ulike skolene: https://www.nfk.no/aktuelt/flere-soker-videregaende-opplaring.68802.aspx?fbclid=IwAR11dnP1M5bFXfFtSk_9paS-UijMEQ93l6Vs7ygb5ubnN5v7OuAElFnqYqs

Mona Nilsen
2023-03-03 13:55:23

Veldig fin dag i Narvik sammen med Marte Mjøs Persen - NAV Narvik gjør en forskjell 😊👏

Mona Nilsen
2023-02-27 17:45:20

Gode og kloke refleksjoner av Anne Svelstad Evju👏🌹\n\n«Så skal vi også huske at det ikke er noe nytt at det stormer i helsevesenet, for det kommer sterke vindkast titt og ofte. Det kommer det til å gjøre i fremtiden også, men da må vi fortsette å kjempe videre for bedre betingelser og god kvalitet i helsetjenestene.»

Mona Nilsen
2023-02-27 15:32:23

Gratulerer så mye til årets entrepenørskapslærer Christian Wang ved Bodø videregående skole👏 🌹\n\nUnder en hyggelig frokost i dag lot ikke Christian sjansen gå fra seg til å snakke med Tonje Brenna om sin største hjertesak: \n\n«Alle skal få en sjanse til å bidra til samfunnet med den arbeidsevnen de har. Bedriftene må se muligheter i stedet for utfordringer ved å ansette elever med funksjonsnedsettelser. \n\nMålet er et samfunn der hver og en får mulighet til å bidra med sin unike arbeidsevne»

Mona Nilsen
2023-02-22 22:43:04

Alltid stas når vi på nordlandsbenken får besøk på Stortinget 😊 I går var det Westcon Helgeland, As Leirfjord kommune Kunnskapsparken Helgeland om prosjeltet Arven og Andøya Space As. Det skjer mye spennende i Nordland 👏🌹 \n\nFra benken deltok jeg, Mona Fagerås - SV Karianne B Bråthen Geir Jørgensen, Bård L Thorheim og Hans Gunnar Holand 😊

Mona Nilsen
2023-02-16 19:51:40

🌹Mer kraft, mer nett, mer enøk- også i nord 🌹\n\nVi må ta større politisk styring på hva vi skal bruke krafta vår til, og fellesskapet skal ha kontroll over energiressursene 🌹\n\nMitt innlegg i landsstyret onsdag denne uka: \n \nEnergiutvalget har lagt frem en god energipolitikk som sikrer fortsatt kraftoverskudd i fremtida og fortsatt lave priser i nord. Prinsipper om trygghet og forutsigbarhet for folk og næringsliv, at fellesskapet skal ha kontroll over energiressursene og at kraften skal gå til å utvikle Norge som industrinasjon er viktig! Veldig bra at vi nå skal ha en historisk satsing på havvind, og hos...

Mona Nilsen
2023-02-11 17:13:40

Nordlandskonferansen denne uka i Bodø: \nHer var de fleste kommunene, nærings- og arbeidsliv, - og med regjeringen til stede💪🏻🌹 \n\nNæringslivet i Nordland går som det suser- utfordringene er å få flere innbyggere og inkludere de unge. Alle er viktige- alle skal med 🌹

Mona Nilsen
2023-02-10 14:49:15

Et liv tapt til drukning er ett for mye! Takk til vår fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran som tar det på alvor, og deler av sin dyrekjøpte erfaring 🌹https://www.nordnorskdebatt.no/et-liv-tapt-til-drukning-er-ett-for-mye/o/5-124-227396

Mona Nilsen
2023-02-06 12:20:22

Søndag ettermiddag var det årsmøte i Lødingen Arbeiderparti. Fine diskusjoner og engasjerte medlemmer om økonomisk trygghet i ei urolig tid, velferd, legge tilrette for nye arbeidsplasser, og ikke minst hvordan skape gode lokalsamfunn som ivaretar de unge, skape bo- og blilyst🌹 Gratulere så mye med renominasjon Ordfører Hugo Jacobsen, varaordførerkandidat Rachel Marthinussen og resten av ei god liste. Gleder meg til valgkamp sammen med dere- og tusen takk for Lødingen-votter 😍🌹

Mona Nilsen
2023-02-02 22:49:58

Nå kan vi få den første kvinnelige fylkesrådslederen i Nordland fylkeskommune🌹👏💃 Et enstemmig styre/fylkestinggruppe i Nordland Arbeiderparti har i kveld innstilt på Elin Dahlseng Eide, og velges av fylkestinget i februar. Hun er utrolig dyktig, hardtarbeidende og med et brennende engasjement og hjerte for Nordland.

Mona Nilsen
2023-01-27 09:53:34

Vår stortingspresident sier det så godt 🌹 Jeg vil tilføye: den dagen velferdssamfunnet ikke kan stille opp for de som trenger det mest - da har vi bomma ❤️🌹

Mona Nilsen
2023-01-23 17:22:56

FOT rutene i Nord-Norge er en del av vårt viktige kollektivtilbud 😊🌹

Mona Nilsen
2023-01-19 12:05:05

Kompetanse i de nye næringene, basert på grønn omstilling er viktig. Nordland har alle muligheter til å ta en viktig posisjon, og Nordland fylkeskommune følger opp. Godt jobba av vår fylkesråd for utdanning og kompetanse 🌹👏 Gratulerer Nordland og Rana kommune!

Mona Nilsen
2023-01-17 21:30:34

Kraftoverskuddet i nord må gå til: holde strømprisene lave for både folk og næringsliv, samt sikre vårt viktigste fortrinn for å skape flere arbeidsplasser. Vi er iferd med med å gjøre oss avhengig av import fra andre land. Vi må produsere mere fornybar kraft i nord - og det haster! \n\nElektrifisering av sokkelen, må skje gjennom kraftutbygging på sokkelen. Kabel fra land bør kun brukes til å stabilisere jevn tilgang til kraft i perioder hvor havvindmøller ikke kan produsere nok. Nord-Norge har gode muligheter for å produsere vindkraft til havs- den muligheten må vi ta 🌹

Mona Nilsen
2023-01-06 20:02:31

Veldig viktig for Steigen i Nordland🌹👏

Mona Nilsen
2023-01-04 15:08:20

Viktig sak for Arbeiderpartiet - sir vi det, gjør vi det 😊👏

Laster...
Laster...