Beta
Søket ga 257 treff.

Dette er elendig økonomisk styring av Frp, V og Krf med H i spissen i Rogaland! Har dei i det heile tatt sjekka om dei kan bruka tilskotsmidler til gratis ferja på andre ting? \n\nDeler av kommentaren min til dette:\n«Det er skremmende at det alltid er de som bor lengst vekke som blir rammet. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om det var Frp og Høyre som styrte landet. De foreslår å kutte ut gratis ferje nasjonalt. I tillegg kutter de 1 milliard til fylket i sine forslag på Stortinget, som vil bety færre avganger og et...

Skal administrerande direktør berre bestemma at akuttilbodet ikkje skal gjenopnast? Eg meiner nei!

Det er viktig med luftberedskap når minutta går! Difor føreslår me ekstra penger til landingsplassane i Namsos, Kirkenes og Hammerfest 🏥🚁

Stas med ordførarkonferanse - og heile tre nye ordførarar og ein ny varaordførar i Rogaland 🤩🍀

Godt å vera heima og ute 🍃🍂\nHåpar de har hatt ei fin helg 💚

Parlamentarisk leiar er nok ein gong tydeleg: «I denne saken forholder Senterpartiet seg til det vi gikk til valg på om akuttberedskap og fødetilbud. Vi forholder oss også til det som står i Hurdalsplattformen om å «styrke den lokale akuttberedskapen» og å «utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge.» 👏🏽

På tide at me får augo opp for kor viktig det er å sikra Rogaland sin forsvars- og sikkerheitsevne!\n\nFrå artikkelen: «PST regner med at russisk etterretning kommer til å fortsette å ha et spesielt fokus på norsk sokkel og det operatørene har på land.»\n\nSom forsvarsminister Gram sa i juni: «Sp/Ap-regjeringen har lagt stor vekt på at Forsvaret må virke og synes her og nå. Det er både gjort omprioriteringer og økt satsing på forsvar og beredskap det siste året. Samtidig gjør behovene i Forsvaret og den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen at vi trenger en langsiktig og større forpliktelse til å bygge...

Regjeringa både må og skal koma med sterkare tiltak for å utjamna prisane slik at ikkje bedriftene våre fortset å blø.\n\nMen dette er berre flaut av Høgre. \n\nTidlegare energi- og oljeminister frå H, som var minister då prisane i vårt område skaut fart, kjem med kritikk. Forslag: Å køyra straumnettet hardare.\n\nSvaret frå energiministeren me har nå: Det har me allereie gjort.

Takk for at eg fekk besøka dykk i Narvik! Og ikkje minst: Takk for tydelege tilbakemeldingar 💚\n\nMe fekk sjå det nye sjukehuset i Narvik, og det var kjekt å sjå kor gode løysingar for samhandling som er på plass her. I tillegg har det vore veldig god medverknad frå både tilsette og brukarar 👏🏽

Flott jobba! Offshore bedrifter tener godt på norske ressursar på sokkelen, då skulle det berre mangla at dei serverer norsk mat over importert🥳\n\nEr du einig?

Stor stas å ha ein årleg middag saman med kollegaer og kongefamilien 🤩\n\nLandbruksministeren kom seg som hør og bør til slottet i ein traktor saman med årets unge bonde 🥳

Måndag starta med Rogalandsting i Haugesund - med mange viktige tilbakemeldingar. Eg er allereie i gong med å følga dei opp!\n\nSå vidare til Oslo for landsstyremøte med gode partivenner 💚🍀

Appell under demonstrasjonen for kvinnehelse 🩺🩹\n\nKvinner blir forskjellsbehandla i helsevesenet idag. Me må venta lenge på utgreiing, på å bli tatt på alvor, på forståing for kva symptoma våre faktisk betyr og på å få behandling for dei plagene me har. \n\nTil våren kjem kvinnehelsestrategien og i haust kjeme nasjonal helse- og samhandlingsplan. Planen skal vera ei gjennomgåande satsing på kvinnehelse fordi me treng handling NÅ! \n\nKom gjerne med tips til kva du meiner skal gjerast noko med - toget går snart 💪🏽

Å bygga datasenter på Kalberg er feil på så mange plan:\n❌ Det skjer på matjord, og me kan ikkje eta megabytes.\n❌ Å bruka straum til vas burde me halda oss for gode til i desse dagar\n❌ Området vårt har høg nok straumpris som det er, og så vil dei legga opp til endå høgare prisar?\n❌ Erfaring seier at det ikkje blir på långt nær 500 nye arbeidsplassar\n❌ Noreg er eit gjennomsiktig og ope land, det er ikkje rett å gje inntrykk av at her får ein dispensasjon frå demokratiske prosessar så lenge ein betaler for det\n\nJærske bedrifter fortener ikkje denne...

Fleire av dei mest alvorlege krisescenaria har til felles at krisa kan innebera eit stort tal døde og alvorleg skada og sjuke. Helseberedskapen bygger på den daglege drifta i den sivile helsetenesta. Alt som svekkar den offentlege helsetenesta, svekkar beredskapen vår når me treng den for å redda liv. \n\nHøyr gjerne innlegget mitt i trontaledebatten 🤴🏼

I dag er verdsdagen for psykisk helse 🌟 \nTemaet er å laga plass, og eg vil oppfordra alle til å gjer noko aktivt, noko meiningsfylt og ikkje minst gjera det saman med nokon!

Kjekt gjensyn med Leif Christian Mæland Andersen og avtroppande ordførar Sammy Olsen frå Bømlo Senterparti 🤩🍀\n\nMe besøkte både Bømlo bu- og Helsesenter, psykisk helse og rus og fastlegetenesta!\n\nFekk tydelege tilbakemeldingar blant anna om at kommunar tar større ansvar for svært sjuke eldre, at me må rigga oss for framtida nå og at me må ta på alvor at så mange er utan fastlege.\n\nTusen takk for viktige innspel i arbeidet me held på med 🙏

Fantastisk tur gjennom Ryfylke 🤩\nBonus å få koma opp ein tur i styrhuset på hydrogenferja til Øyvind Lovra Tveitane 🙏⛴️

Høgtideleg opning av det 168. storting 🇳🇴\n\nStas å ha med svigers i salen ✨

Triveleg besøk hos avtroppande ordførar Kari Anne Sand i Kongsberg ✨\n\nKongsberg jobba fram lågterskel tilbod for psykisk helse allereie for fire år sidan, og har gjort nybrottsarbeid for mange andre kommunar. Det betyr tidleg hjelp 💚 Nyttig erfaring når me nå skal behandla opptrappingsplan for psykisk helse.\n\nTusen takk for at eg fekk koma på besøk 🤩

Laster...
Laster...