Beta
Søket ga 2096 treff.
KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-24 11:51:54

Det er veldig urovekkende at flere bruker kokain. Narkotika skal fortsatt være forbudt ‼️ Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-17 08:00:03

Hipp hipp hurra! Gratulerer med grunnlovsdagen🥳 Hvordan skal du feire?💛

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-15 13:16:01

KrF vil grunnlovsfeste retten til liv 💛\n\nFor KrF er det helt grunnleggende at verdien du har som menneske ikke avhenger av hvem du er. Vi har alle den samme unike verdien. Retten til liv er derfor den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter.\n\nÅ grunnlovsfeste retten til liv handler om retten til liv hele livet. I starten av livet, i slutten av livet og i ditt mest sårbare.

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-15 12:03:56

I dag er den internasjonale familiedagen. KrF ønsker å sikre alle familier tid til det viktigste💛 Enig?👨‍👧

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-13 10:00:02

Sammenhengen mellom unges psykiske problemer og bruk av sosiale medier er svært sterk❗ KrF mener det trengs en verifiserbar aldersgrense på 13 år for sosiale medier💪🏼 I dag er aldersgrensen 13 år, men halvparten av 9 og 10-åringer er likevel på sosiale meder📱 Derfor mener vi at aldersgrensen må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel BankID✅ Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-12 09:10:31

Gratulerer med sykepleierdagen💛 Sykepleiere har en nøkkelrolle i den norske helsetjenesten. \n\nAnsatte i helsevesenet i Norge har ingen lett oppgave - og skoen trykker på mange steder samtidig. Det anslås at vi vil mangle hele 54.000 sykepleiere og helsefagarbeidere i 2040. Hver femte sykepleier forlater yrket innen ti år. Dette er alvorlig, og noe alle partier må ta tak i❌\n\nKrF mener Norge trenger et sykepleierløft💪 Derfor har vi fremmet 18 forslag i Stortinget for å løfte sykepleieryrket og sikre at vi har nok helsepersonell i fremtiden!\n\nTusen takk for jobben dere gjør!💛💛

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-11 14:29:11

Kjell Ingolf Ropstad er skuffet over at regjeringen nok en gang ikke har prioritert økt barnetrygd, bedre strømstøtte eller et løft for enslige minstepensjonister👇

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-10 12:37:38

Barn og unge er for verdifulle til at de ikke skal få rett behandling og oppfølging💛 Nylig kom en oppsiktsvekkende rapport om helsetilbudet for barn og unge med kjønnsinkongruens. I dag er det ingen som kan bekrefte at behandlingen som tilbys er forsvarlig, det er nærmest null kunnskap om langtidsvirkninger. \n\nDet er ingen i dag som kan garantere forsvarligheten av disse irreversible behandlingene. Denne svært unge pasientgruppen risikerer uforsvarlig og skadelig behandling. Som samfunn har vi sviktet noen av de aller mest sårbare blant oss. KrF mener det er på høy tid å trekke i bremsen for å innhente mer...

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-09 10:18:12

KrF mener vi må verne om KRLE-faget💛 I snart 10 år har det vært ro rundt KRLE-faget, men nå går regjeringen motsatt vei og fjerner fagets særstilling❌ \n\nKristendommen har en spesiell plass i den norske kulturarven, noe som bør bevares og videreføres til nye generasjoner! Det er helt naturlig at KRLE har en egen plass i opplæringsloven💪🏼 Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-08 10:15:27

Gratulerer med frigjøringsdagen🇧🇻 I dag, 8.mai, feirer vi at Norge ble frigjort fra en grusom okkupasjon (1940-1945). Vi hedrer alle veteraner og deres familier som har tjenestegjort for Norge💛

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-06 10:00:04

Forskning viser at lesing på skjerm gir mindre læring📗 KrF mener derfor at skolen trenger flere bøker, ikke flere nettbrett💪 Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-05 10:00:01

Verden står ovenfor en trippel utfordring: energikrise, klimakrise og naturkrise🌎 Vi må gå over fra fossil energi til utslippsfri energi for å møte klimakrisen, men også stanse tapet av naturmangfold og sterkt begrense nedbyggingen av natur. KrF sier derfor ja til kjernekraft i Norge💪🏼\n\nKjernekraft er utslippsfri, stabil og medfører små naturinngrep✅ Derfor bør Norge slutte seg til det internasjonale samarbeidet med å utvikle og bygge ut kjernekraft for å sikre stabil, ren og trygg energiproduksjon💛 Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-05 08:15:55

KrF mener vi må verne om KRLE-faget! Regjeringen går motsatt vei og fjerner fagets særstilling. ❌ Hva mener du?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-04 10:00:04

KrF vil anerkjenne sorg som selvstendig grunnlag for permisjon til mennesker som er i sorg. I dag må fastlegene ofte ty til ulike angstdiagnoser eller andre psykiske lidelser for å rettferdiggjøre sykemelding når noen er i sorg. \n\nSorg i seg selv er ikke en sykdom, men det er en naturlig reaksjon på en ekstrem belastning. I løpet av livet vil alle oppleve sorg, og mange vil få redusert arbeidsevne en periode, uten at det betyr at de er syke. Sorgmelding vil gi en anerkjennelse av sorgens konsekvenser, nødvendig tid til restaurering, og hjelp til best mulig retur til en hverdag...

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-04 08:49:52

KrF får 4,5% på fersk måling! 💛

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-03 10:00:04

Sammenhengen mellom unges psykiske problemer og bruk av sosiale medier er svært sterk❗ KrF mener det trengs en verifiserbar aldersgrense på 13 år for sosiale medier💪🏼 I dag er aldersgrensen 13 år, men det er enkelt å lyve på alderen for å opprette en slik konto📱 Derfor mener vi at aldersgrensen må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel BankID✅ Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-02 10:00:03

Barn på flukt trenger bedre beskyttelse❌ Barn som flykter alene er i en mye større risiko for å bli utnyttet og rekruttert inn i prostitusjon, terrorgrupper eller barnearbeid. KrF mener at Norge er nødt til å komme med konkrete tiltak for å beskytte barn på flukt. \n\nKrF ønsker derfor å opprette en egen barnekvote hvor Norge forplikter seg til mottak av 500 enslige mindreårige barn på flukt💛 Disse 500 enslige mindreårige barna skal regnes utenom dagens antall kvoteflyktninger som får innvilget oppholdstillatelse i Norge. Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-05-01 10:00:04

Alle barn skal ha en god og trygg oppvekst💛 Sosiale medier fører til en rekke utfordringer for barn og unge som utestengelse, digital mobbing, svekket konsentrasjonsevne og forsterket psykisk uhelse. Disse negative trendene noe KrF vil jobbe aktivt for å snu❗\n\nGjennomsnittlig skjermtid blant ungdom i Norge er omtrent 5 timer per dag. I skolen kan mobilen sette en stopper for viktige menneskelige relasjoner og være en distraksjon fra å lære seg både faglige, men også sosiale ferdigheter📱 Derfor vil KrF ha en mobilfri barne- og ungdomsskole👊🏼 Er du enig?

KrF Kristelig Folkeparti
2023-04-29 10:00:04

Vi heier på Jonatan😍💛

KrF Kristelig Folkeparti
2023-04-28 14:54:40

Norge trenger et sykepleierløft‼️ KrF har lagt frem flere forslag i Stortinget som skal bidra til en styrket helseberedskap✅\n\n– Det at 20 prosent slutter innen ti år betyr at vi utdanner langt flere enn vi klarer å bevare. Da gjør vi en dårlig jobb i å høre på hva de på gulvet forteller om hva som trengs for at de blir i jobbene sine, sier Bollestad.

Laster...
Laster...