Beta
Søket ga 36 treff.

Ressursene i norsk skole må prioriteres riktig.

Kunnskapsdepartementet fikk i forkant av eksamen en rekke advarsler om skolenes digitale infrastruktur. Likevel planla de ikke for back-up løsninger.\n\nHer må Tonje Brenna svare for hva hun har visst og gjort!

Kampen mot mobbing er ikke over. Vi trenger nye tiltak for å sørge for at alle barn og unge har det trygt og godt på skolen.

Norge har feilet i kampen mot mobbing. Mobbingen øker på alle klassetrinn og elevtrivselen synker. Nå foreslår Fremskrittspartiet flere tiltak på Stortinget.

Gratulerer til alle arbeidere med 1.mai! Det er på tide at det igjen føres en politikk i Norge som setter vanlige folks økonomi, interesser og hverdag i sentrum. Det er dessverre ikke tilfellet i dag.

Fremskrittspartiet sitt landsmøte behandler til helgen en resolusjon om å flytte russefeiringen til etter eksamen. Jeg har skrevet en kronikk om dette til TV2.\n\nHva mener du?

I dag har Stortinget hatt debatt om FrPs forslag til tiltak mot voldsepidemien i skolen. Til tross for den akutte krisen som norsk skole står i, så valgte regjeringen å stemme ned FrP sine forslag.

Det er flere titalls tilfeller av vold og trusler i den norske skolen hver eneste dag. Vi må bekjempe denne voldsepidemien.\n\nI dag stemmer Stortinget over FrPs forslag til tiltak mot skolevold, men dessverre blir ingen av disse vedtatt.

Hans Andreas Limi og jeg skriver om Fremskrittspartiet sitt forslag i Stortinget om å fjerne eiendomsskatten. Er du enig med oss?

En av fire lærere er blitt utsatt for vold eller trusler på jobb. Fremskrittspartiet foreslår flere tiltak i Stortinget for å bekjempe dette.

Fremskrittspartiet vil fjerne bomstasjonene. Vi mener at Norge bør bruke oljeformuen til å investere i infrastruktur. Er du enig?

Må liv gå tapt før det tas nødvendige grep?

Vold og trusler er blitt en del av skolehverdagen. I januar alene måtte to skoler stenge som følge av alvorlige hendelser. Hvordan får vi slutt på voldsspiralen i norsk skole?

Må liv gå tapt før det tas nødvendige grep?

Vold og trusler er blitt en del av skolehverdagen. I januar alene måtte to skoler stenge som følge av alvorlige hendelser. Hvordan får vi slutt på voldsspiralen i norsk skole?

Nei til kjønnsdelt svømmeundervisning!

1 av 3 skoler i Drammensområdet praktiserer kjønnsdelt svømmeundervisning. – Et brudd på norske tradisjoner og regler, sier FrPs skolepolitiker Himanshu Gulati.

En av tre skoler i Drammensområdet driver med kjønnsdelt svømmeundervisning. Det synes ikke Lavrans Kierulf og jeg at er greit. Hva synes du?

(+) Stiller ministeren til veggs: – En uting

Det som er kommet frem de siste dagene er rystende! Her må det ryddes ordentlig opp. Det skal være trygt å være jente i forsvaret.

Photos from Sylvi Listhaug's post

Den 11.januar ble Bråtejordet skole på Strømmen stengt som følge av trusler mot lærerne. Sylvi Listhaug og jeg besøkte i går skolen for å legge frem tiltak mot vold/trusler i skolen.\n\nSe oppslaget og videointervjuet med oss her:

Bør Norge ha forskningssamarbeid med land som PST sier at driver aktiv etteretning mot oss?

Laster...
Laster...