Beta
Søket ga 107 treff.
Mari Holm Lønseth
2023-12-04 09:50:06

@Odden @KrisHansen_ Omtrent halvparten. Gitt at det brukes mye ressurser på dette, kunne man jo muligens forvente at tallet var høyere enn for eksempel Danmark. Andelen totalt sett i arbeid er fortsatt relativt lav. https://t.co/hQbrEGW15A

Mari Holm Lønseth
2023-10-05 22:11:28

@LukasJohansenX @GeirMunch Hæ?

Mari Holm Lønseth
2023-09-13 12:57:13

🥴 https://t.co/Dyj5ru60FU

Mari Holm Lønseth
2023-07-24 10:21:08

@OleAsbjoernNess @OsloHoyre @anebrei Ok, så du har null tiltak for å hjelpe de som er i landet allerede da. Det vil jeg si er en dårlig oppskrift på å håndtere problemene.

Mari Holm Lønseth
2023-07-24 10:14:52

@OleAsbjoernNess @OsloHoyre @anebrei Sverige burde ført en helt annen innvandringspolitikk og hatt mer styrt bosetting. Hvilke tiltak vil du sette i verk for å hjelpe minoritetsungdom som utsettes for negativ sosial kontroll?

Mari Holm Lønseth
2023-07-24 10:12:05

@OleAsbjoernNess @OsloHoyre @anebrei Nei. Dette spørsmålet gjør meg litt usikker på om du vet hva en minoritetsrådgiver er. Det er personer som hjelper ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll, slik at alle kan leve frie liv. Dette er en person som utøver vold mot andre.

Mari Holm Lønseth
2023-07-21 17:41:30

@Ellefsen2239511 @OleAsbjoernNess Ok. Det var det mange som sa da vi foreslo å utrede det også.

Mari Holm Lønseth
2023-07-20 11:13:37

@OleAsbjoernNess Det vil variere. Nå er vi for eksempel i en situasjon hvor det kommer 40000 fra Ukraina. Vi foreslo å redusere til 1000 kvoteflyktninger i år. Det er store utfordringer med asylsystemet. Vi bør se på muligheten for å hjelpe også gjennom mottak i tredjeland.

Mari Holm Lønseth
2023-07-20 10:49:30

@OleAsbjoernNess Flere enn de har i dag. Unge som er utsatt for negativ sosial kontroll må få mer hjelp. Det er nevnt som et av flere tiltak. For å nevne noen som Nettavisen ikke tok med: streng innvandringspolitikk og ikle bosette flyktninger i områder med mange innvandrere.

Mari Holm Lønseth
2023-07-20 10:40:37

@OleAsbjoernNess Ja?

Mari Holm Lønseth
2023-07-11 08:46:01

@SteinsrudHarald @gautebs For å nevne to eksempel: deltaker får rett til å nå det satte norskmålet, fremfor å ha rett til et gitt antall timer. Det er innført kompetansekrav for lærere som underviser i norsk som andrespråk.Det du nevner gjelder vel for øvrig i mottak, et opphold som bør være kortest mulig

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 21:41:55

@OlaSvenneby @gautebs Retten til norskopplæring ble forbedret og styrket på en rekke punkter.

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 21:18:18

@gautebs Hvilke massive kutt i integrering snakker du om? Integreringen ble tvert imot styrket med en ny reform.

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 16:49:40

@erlendwiborg Det fremstår for meg som du kanskje har tatt i litt sammenlignet med de reelle forslagene/vedtakene. Uavhengig av dette er jeg helt enig med deg i at personer uten lovlig opphold ikke skal få flere rettigheter, og at Stortinget må bestemme innvandringspolitikken.

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 16:46:25

@erlendwiborg Hvor står det at kommunen skal betale for dette og at det skal være gratis? Og hvor står dette med gratis tannhelse du viser til?

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 14:39:44

@erlendwiborg Hvis ja - hvor i dette vedtaket har Høyre stemt for gratis tannhelse og buss for personer uten lovlig opphold?

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 14:32:42

@erlendwiborg det er dette vedtaket du sikter til? https://t.co/QDvx2CbbQv

Mari Holm Lønseth
2023-07-10 14:19:40

@erlendwiborg Det er nok ganske åpenbart, og du nok selv at svaret på spørsmålet er nei. Som du skriver, ønsker vi ikke å utvide rettighetene for personer uten opphold i landet.

Mari Holm Lønseth
2023-07-04 19:07:45

@gstorro Drar ikke alle over en kam. Forslaget rammer ikke alle som søker familieetablering, kun de som tidligere har utsatt tidligere ektefelle(r) for gjentatt og alvorlig vold.

Mari Holm Lønseth
2023-07-04 18:22:56

@gstorro ? Dette er noe som eventuelt vil ilegges personer som utøver grov og gjentatt vold mot partner. Mener du personer som gjentatte ganger utøver vold mot flere ulike personer bare skal få rett frem på å fortsette sin voldsbruk mot andre?

Laster...
Laster...