Beta
Søket ga 103 treff.
Kunnskapsdepartement
2023-02-08 11:48:47

RT @NorwayEU: Norway supports #openscience!🔍🔬 \n\nToday, 🇳🇴 State secretary Oddmund Løkensgard Hoel met his European counterparts at the info…

Kunnskapsdepartement
2021-06-15 14:17:23

Aldri har så mange fullført videregående opplæring som nå, viser ferske tall fra SSB. – Det viser at vi går i riktig retning, men vi skal helt i mål, slår kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) fast. https://t.co/3GW1HlokIR

Kunnskapsdepartement
2021-06-08 11:25:45

Norske utanlandsstudentar får lån og stipend til hausten, sjølv om dei ikkje kan starte studiane fysisk på studiestaden med ein gong. https://t.co/MYrPKNyBWX

Kunnskapsdepartement
2021-05-06 08:51:22

Regjeringa har styrka satsinga på vidareutdanning! Det gjer at om lag 47 000 lærarar har fått tilbod om vidareutdanning sidan 2014. Les meir her: https://t.co/3aF9D1xhOL

Kunnskapsdepartement
2021-03-23 14:47:18

Lærerstudentene gjennomfører lærerstudiet raskere etter innføring av firerkrav https://t.co/rDfCoLH0cA

Kunnskapsdepartement
2021-03-15 12:35:56

Nye framskrivninger fra SSB tyder på at det kan bli overskudd av alle typer lærere frem mot 2040. For første gang viser beregningene at det også kan bli overskudd av grunnskolelærere. https://t.co/Sj3ftQZrYG

Kunnskapsdepartement
2021-03-15 12:32:50

Nye framskrivninger fra SSB tyder på at det kan bli overskudd av alle typer lærere frem mot 2040. For første gang viser beregningene at det også kan bli overskudd av grunnskolelærere. https://t.co/Sj3ftQZrYG

Kunnskapsdepartement
2021-03-03 18:28:55

Regjeringen deler ut 230 mill. kr. for at universiteter, høyskoler og fagskoler kan ansatte studenter til å følge opp medstudenter faglig og sosialt. Og for at studentsamskipnader kan bistå sosiale lavterskeltilbud og styrke arbeidet med psykisk helse. https://t.co/O15HS4Lqny

Kunnskapsdepartement
2021-03-02 16:17:02

Over 140 organisasjoner får penger til å spre koronainformasjon til innvandrere! https://t.co/VESXpkm3ym

Kunnskapsdepartement
2021-02-19 14:11:14

– Nå er det studentenes tur, sier @Henrikasheim Fra 23. februar åpner regjeringen for at flere studenter på fagskoler, høyskoler og universitet kan bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper. Les mer om tiltakene for studentene her: https://t.co/5xHZsg7DH1 https://t.co/szBJjZ18Ah

Kunnskapsdepartement
2021-02-11 12:14:44

Under koronapandemien har studentane blitt mindre motiverte, og fleire er einsame. Samstundes har dei brukt omtrent like mykje tid på studie og betalt arbeid som før, og fleirtalet trur ikkje pandemien vil føre til at dei blir forseinka i utdanninga si. https://t.co/jyuWLxmBS6 https://t.co/196UgoLXCj

Kunnskapsdepartement
2021-02-09 12:07:09

Sammen for et tryggere internett! Medietilsynet arrangerte i dag Safer Internet Day med fokus på den digitale foreldrerollen, der blant andre Guri Melby hadde dette innlegget. Se hele streamen her: https://t.co/eU8uosY0Y5 https://t.co/wMgeBvtfIg

Kunnskapsdepartement
2021-02-08 15:26:43

@s_vikern @gurimelby Hei! All IB-opplæring følger skolesystemet til IB-internasjonalt som inkluderer egen fag- og timefordeling, undervisningspedagogikk, vurderings- og eksamensordning og karaktersetting. Hva som skjer med eksamen for disse elvene avgjøres altså ikke av Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartement
2021-02-08 15:12:11

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3. https://t.co/ux6V3mQ4BZ

Kunnskapsdepartement
2021-02-08 12:46:58

Alle skriftlege eksamenar blir avlyste for elevar i ungdomsskulen og i vidaregåande opplæring. Munnleg eksamen skal gjennomførast for avgangselevar på 10. trinn og vg3. https://t.co/I847GOlkOd https://t.co/qeF05yaIwq

Kunnskapsdepartement
2021-01-25 16:01:11

Nye regler for digital hjemmeopplæring gjør det bl.a. mulig å gi noe mer hjemmeopplæring på skoler der det er utfordrende å organisere opplæringen pga mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien. Les mer: https://t.co/WWSiOWW9qZ

Kunnskapsdepartement
2021-01-18 13:03:36

Fra onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere om det fortsatt skal være rødt nivå lokalt. https://t.co/2REIUqznze

Kunnskapsdepartement
2021-01-18 12:55:49

– Det skal vere mogleg å ha meir fysisk undervisning, seier @Henrikasheim. I dag kom nye anbefalingar frå regjeringa: https://t.co/b2bii52KVQ

Kunnskapsdepartement
2021-01-12 13:16:02

Fram til 14. januar kan frivillige organisasjonar søke om tilskot til formidling av korona-informasjon til innvandrar: https://t.co/p8AZktT7SZ

Kunnskapsdepartement
2020-12-18 14:48:35

Er du opptatt av forskningsetikk? Da kan dette være noe for deg: https://t.co/yFLH9JMmV9

Laster...
Laster...