Beta
Søket ga 607 treff.
Jan Tore Sanner
2023-12-16 12:13:12

Alltid høytid å velge 🎄\nGodt fornøyd i år\nHar du fått juletreet i hus?

Jan Tore Sanner
2023-11-25 14:29:18

Så bader vi julen inn 🎅🏻🎄

Jan Tore Sanner
2023-11-22 15:17:55

Det viktigste for elevers læring er en god lærer. Derfor fortsetter Høyre satsingen på lærerne. Vårt mål er at elevene skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet. \n\nI budsjettet for 2024 foreslår Høyre:\n \n💙 Gi lærere i hele landet mulighet til å fullføre påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning. I dag er dette kun et tilbud for ukvalifiserte lærere i Nord Norge.\n\n💙 Styrke ordningen med arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.\n\n💙 Utvide veiledningsordningen for nytilsatte og nyutdannede lærere til også å gjelde barnehage- og videregående lærere.\n\n💙 Gjeninnføre lærerspesialistordningen med særlig vekt på lærerspesialister i begynnerlæring\n\n💙 Sikre bedre videreutdanning for karriereveiledere og rådgivere i skolen

Jan Tore Sanner
2023-11-07 19:56:43

Vi er mange som har mottatt brev fra kommunen, NAV, skatteetaten eller andre offentlige etater som er vanskelig å forstå.\n\nKlare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokument er viktig for demokratiet og rettstryggheten - spesielt for utsatte grupper.\n\nDårlig språk er en tidstyv som samfunnet taper flere hundre millioner kroner på årlig. Senest i en rapport fra Menon Economics fra november 2022 er funnet at investerte penger i klarspråk i kommunene gir en «stor sikker avkastning»\n\nEt eksempel i rapporten fra Tønsberg er at 1 krone investert i klarspråksarbeid gir en avkastning på 4 kroner.\n\nUlike regjeringer har over tid jobbet med klarspråk....

Jan Tore Sanner
2023-11-01 13:25:06

Skal det bli lettere å skulke og vanskeligere å være syk?\n \nIgjen har regjeringen rotet det skikkelig til. Nå leter de etter et alternativ til fraværsgrensen. Men hvor skal det lande?\n \nFraværsgrensen har vært en stor suksess. Det er ingen tvil om at tilstedeværelse er en forutsetning for faglig og sosial læring. Det handler ikke bare om den enkelte elev, men også klassefellesskapet. Når noen elever er mye borte, svekkes muligheten for å ha god progresjon i fagene.\n \nEvalueringen av fraværsgrensen viste at:\n💙 Fraværet på skolen gikk ned med gjennomsnittlig 27 prosent.\n💙 I gjennomsnitt forbedret elevene eksamenskarakteren med opp mot...

Jan Tore Sanner
2023-10-17 16:14:36

Vi er mange som har mottatt brev fra kommunen, NAV, skatteetaten eller andre offentlige etater som er vanskelig å forstå. Hvorfor må det gjøres så vanskelig? Hvorfor kan man ikke skrive «menneskespråk»?\n \nKlare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokument er viktig for demokratiet og rettstryggheten. Dårlig språk er en tidstyv som samfunnet taper flere hundre millioner kroner på årlig.\n \nDa jeg var Kommunal- og moderniseringsminister, løftet jeg klart språk som et viktig prosjekt for å fornye og forenkle offentlig sektor. Mange jobbet godt med å forenkle språk i brev og vedtak, men vi fant ut at roten til dårlig...

Jan Tore Sanner
2023-10-05 08:03:49

De aller fleste har en fortelling om en lærer som har betydd mye for dem. Enten det var en lærer som hadde troen på at du kunne klare oppgaven, når du selv manglet den. Eller en lærer som pushet deg til å gjøre mer og motiverte deg på dager det var tungt og vanskelig. I dag er verdens lærerdag og en viktig dag å hylle lærerne som hver dag går på jobb for våre barn 💙\n \nJeg hadde mange gode lærere da jeg gikk på skolen. En av mine favorittlærere, Reidar Steffensen, var engasjert i både faget og oss elever...

Jan Tore Sanner
2023-09-23 12:37:49

Frisk fjelluft er balsam for kropp og sjel \nGod helg ☕️

Jan Tore Sanner
2023-09-11 16:43:14

Godt valg 💙

Jan Tore Sanner
2023-09-11 08:24:10

Lekser brukes aktivt og godt av mange skoler, gir mengdetrening og læring, og er et viktig verktøy i lærerens verktøykasse. Lekser gir også foreldrene innsikt i hva barna jobber med på skolen. \n\nLikevel går nesten hvert tiende lokallag til Arbeiderpartiet til valg på at politikerne i kommunen skal innføre eller vurdere forbud mot bruk av lekser. \n\nArbeiderpartiet snakker om å vise tillit til lærerne, men det er tydelig at de egentlig mener at deres egne lokalpolitikere vet best. Det vitner om en mistillit til lærernes rolle og faglig kompetanse i valg av pedagogiske verktøy. \n\nPå Lofsrud skole møtte jeg lærere...

Jan Tore Sanner
2023-09-07 11:12:24

Fraværet på 10. trinn øker kraftig. Alarmen har gått i skole-Norge. Statsråd Tonje Brenna kan ikke lenger vente og se, nå må det handles. Bekymringen vår for økt fravær blant elevene ble stadig større gjennom pandemien, og tallene bekrefter det rektorer over hele landet har fortalt, at koronapandemien har blitt til en fraværspandemi. \n\n✅ Høyre fikk innført statistikk for fravær i 10.klasse, men vi må få på plass oversikt over fravær fra første klasse. Litt fravær tidlig i skoleløpet blir fort til mer fravær senere. Lyset må på. \n\n✅ I ny opplæringslov har vi fått på plass en plikt i...

Jan Tore Sanner
2023-09-04 07:40:24

Den norske modellen bygger på samarbeid mellom det offentlige, private og ideelle. Det vil vi bygge videre på. Venstresidens allergi mot private er ikke svaret på utfordringene. \n\nDe store oppgavene må vi løse sammen. Det offentlige har ansvaret for å finansiere og kontrollere at alle får et godt tilbud. \n\nVi trenger mer samarbeid og flere faglærte for å skape en trygg eldreomsorg 💙

Jan Tore Sanner
2023-08-18 19:13:26

Herlig med egne grønnsaker. Her blir det mye tomat, har du dyrket grønnsaker som nå er modne?

Jan Tore Sanner
2023-08-17 13:41:15

Det fineste jeg fikk gjøre som kunnskapsminister var å ønske seksåringene velkommen til første skoledag sammen med spente foreldre og lærere. Første skoledag har alle sommerfugler i magen, og alle barna har forventninger til skolen. Noen gleder seg, andre grugleder seg. Noen hopper frem til læreren, andre tviholder på mor eller fars hånd. \n\nI disse dager har om lag 60.000 barn første dag på skolen. Vi må gi dem en trygg skolehverdag og de beste forutsetninger for å lære og utvikle seg. Derfor går et av Høyres viktigste valgkampløfter i år til nettopp skolestartene:\n\n💙 Vårt mål er at alle elever...

Jan Tore Sanner
2023-08-16 17:44:14
Jan Tore Sanner
2023-08-07 19:18:51

Nå håper jeg Arbeiderpartiet setter punktum og slutter å påstå at Høyre vil snikinnføre karakterer i barneskolen. Tøffe politiske debatter kan være både klargjørende og utviklende, men diskusjoner som tar utgangspunkt i et standpunkt partiet ikke har svekker tilliten til politikken.\n \nNå håper jeg debatten fremover kan handle om hvordan vi sammen kan fornye ungdomsskolen for å sikre at alle elever opplever mestring og læringsglede. \n \nHøyre har lagt frem 80 forslag som skal bidra til en mer praktisk og variert undervisning og at alle elever lærer å lese, skrive og regne skikkelig. \n \nHer er noen av forslagene:\n \n✅...

Jan Tore Sanner
2023-08-04 08:56:43

I dag er det betydelige kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningssystemet. De starter allerede i barnehagen og vi ser forskjeller i språkutvikling, karakterer, behov for spesialundervisning, gjennomføring i videregående og antallet som tar høyere utdanning. Det er svært bekymringsfullt, og guttas problemer er samfunnets problemer.\n\nDet er ikke nytt at gutter og jenter gjør det ulikt i skolen, men konsekvensen av å ikke lykkes i skolen blir stadig større. Arbeidslivet krever mer formell kompetanse, og veien til utenforskap er kort hvis man ikke mestrer skolen. Derfor er det viktig å gjøre mer for å løfte alle til...

Jan Tore Sanner
2023-06-30 15:48:02

Å stille krav til at elever møter opp, er å bry seg om elevene. 💙\n\nFraværsgrensa handler ikke bare om å forberede elevene på livet etter skolen. Den er lærerens viktigste verktøy for å kunne møte hver enkelt elev. Det er viktig for læring og klassefellesskapet.

Jan Tore Sanner
2023-06-19 19:39:07

Nå tar vi opp kampen for fraværsgrensen. Ekspertene sier at fraværsgrensen har vært en suksess. Lærere melder om mer samhold og bedre progresjon for hele klassen.\n\nJeg tenker resultatene taler for seg:\n\n✅ Elevene er mer tilstede og lærer mer\n✅ I snitt har fraværet sunket med 27 prosent\n✅ Elevene med høyest fravær har reduser fraværet mest\n✅ Karakterene har i smitt gått opp\n✅ Rekordmange fullfører videregående skole \n\nDersom Arbeiderpartiet fjerner fraværsgrensen, vil Høyre gjeninnføre den der vil vinner makt til høsten.\n\nHva mener du?

Jan Tore Sanner
2023-06-16 10:18:23

Det skal være trygt å snakke om mangfold, motvirke hat og terror, og jobbe for inkludering. \n\nDet skal være trygt for skeive familier å levere barnet sitt i barnehagen eller på skolen og det skal være trygt for skeive barn og unge å gå på skolen og i barnehagen. \n\nDet skal også være trygt for skeive ansatte å jobbe i skoler og i barnehager over hele landet.\n\nVi står sammen i kampen for mangfold, likeverd og toleranse og mot hat og trusler 🏳️‍🌈💙

Laster...
Laster...