Beta
Søket ga 78 treff.
Ida Lindtveit Røse
2021-12-17 15:09:02

I dag kom fylkesrådets anbefaling om oppløsning av Viken. Etter å ha lest den administrative utredningen er det vanskelig å forstå at fylkesrådet i det hele tatt kan ha gjort det samme før de konkluderte. Utredningen oppsummeres slik: «En fylkesdeling vil ikke være bærekraftig bruk verken av samfunnets økonomiske ressurser, eller menneskelige ressurser og kompetanse.» De to siste dagene har vi vedtatt budsjett for Viken. Er det noe alle partiene har vært enige om, så er det at fylkene skulle hatt en større økonomisk ramme og at det er flere tiltak vi gjerne skulle hatt rom for å prioritere. At...

Ida Lindtveit Røse
2021-12-15 16:43:05

Med nye innstramninger kommer også frykten: vil sykehusene igjen stramme inn på partners mulighet til å være tilstede under hele fødselen? For meg, som så mange andre er trygghet frem mot fødsel helt avgjørende. Tryggheten de dyktige jordmødrene og barnepleierne gir, men også støtten fra partner. Vi er to som skal bli foreldre, selv om det er jeg som skal føde. Jeg mener retten til å ha med en støtteperson som mor velger, under svangerskap, fødsel og i barsel bør lovfestes. Ingen skal måtte føde alene. Enig? 👇🏻👇🏻

Ida Lindtveit Røse
2021-12-15 09:24:27

I dagens fylkesting skal vi behandle budsjett for 2022! KrFs alternative budsjett prioriterer klima, kunnskap og gode lokalsamfunn 💛 Les mer om det her 👇🏻

Ida Lindtveit Røse
2021-12-10 09:12:15

Elever med krav på spesialundervisning trenger ekstra innsats nå. Mange elever har ikke fått den spesialundervisningen de har hatt krav på gjennom covid, og trenger derfor å bli prioritert med mer læremidler og ekstrainnsats. Da vi før sommeren fikk på plass en tverrpolitisk korona-pakke for Viken-samfunnet, var vi spesielt opptatt av å styrke tilbudet til elever som har mistet viktig undervisningstilbud eller står i fare for å droppe ut av videregående. Denne ekstra satsningen vil vi videreføre også på vei ut av pandemien. Derfor prioriterer vi dette i vårt alternative budsjett i Viken 💛 Les mer om det her👇🏻 https://www.rb.no/ekstra-innsats-for-elever-med-krav-pa-spesialundervisning/o/5-43-1695956

Ida Lindtveit Røse
2021-12-03 09:48:43

Elever på videregående skole må ha tilgang til helsesykepleier, når de trenger det! Enig?

Ida Lindtveit Røse
2021-09-14 09:20:12

Det ble ingen stortingsplass på meg denne gangen, men tusen tusen takk til alle som stemte KrF i år💛 Vi skal kjempe videre for valgfrihet for familiene, en bedre eldreomsorg og internasjonal rettferdighet. Sammen skal vi løfte partiet igjen! Jeg er utrolig stolt og takknemlig for hver eneste en som har stått på gjennom hele valgkampen, sent og tidlig. Vi fikk ikke det resultatet vi ønsket oss, men en ny stortingsgruppe med Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag Inge Ulstein er en erfaren og dyktig gruppe, med tydelige KrF-stemmer! For min del fortsetter jeg som gruppeleder og fulltidspolitiker...

Ida Lindtveit Røse
2021-09-13 19:10:02

Romerikets Blad ringte midt i treningsøkta for å ta tempen på oppladningen til kvelden😅

Ida Lindtveit Røse
2021-09-10 18:06:12

Vi vet at for mange er nettopp småbarnsfasen tiden med trangest økonomi og mest bekymringer for å få endene til å møtes. Derfor vil KrF innføre en nasjonal makspris for samlet foreldrebetaling til SFO og barnehage. Samtidig vil vi innføre en nasjonal ordning for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Les om hva det vil kunne bety, eksempelvis for en barnefamilie i Asker her!👇🏻 Enig? 💛

Ida Lindtveit Røse
2021-09-08 11:20:49

Ikke lenge igjen av valgkampen nå! ØB slang seg på morgenkaoset i heimen 😅 Hardt arbeid de siste dagene nå, hver eneste stemme teller! Stem KrF 💛

Ida Lindtveit Røse
2021-09-07 12:30:57

70 % av verdens ekstremt fattige lever på landsbygda i utviklingsland, og svært mange er tilknyttet et jordbruk som er særlig sårbar for klimaendringer. Ved at norsk bistand i større grad brukes til klimatilpasning av matproduksjonen vil sårbare grupper og samfunn være bedre rustet til å møte den neste tørken, flommen eller syklonen!

Ida Lindtveit Røse
2021-09-03 20:03:55

Jeg vil inn på stortinget for å kjempe for familienes valgfrihet, en bedre eldreomsorg og at Norge skal ta internasjonalt ansvar for klima og fattigdomsbekjempelse💛 #KrFlærerTegnspråk #valg2021 #KrF #tegnspråk

Ida Lindtveit Røse
2021-08-24 15:19:51

Klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor. Vi må kutte utslipp, og vi må ta i bruk ressursene våre på en helt annen måte fremover! I dag var jeg på besøk hos Ragn-sells, jepp, noen av de som håndterer avfallet fra borettslaget ditt, jobben din eller kanskje matbutikken du handler i. Jeg mener Norge må være et land som går foran for sirkulærøkonomien, der det vi kaster blir til nye produkter. Det krever teknologiutvikling, investeringer og tydeligere krav i anbud. I tillegg kan vi faktisk ta noen grep selv: ✔️Kaste mindre ✔️Reparere ting som går i stykker ✔️Kjøpe brukt...

Ida Lindtveit Røse
2021-08-22 20:31:39

Valgfriheten for familiene er noe som virkelig står på spill dette valget! Mange partier, og på begge sider i politikken, går til valg på å innskrenke muligheten familiene har til å styre sin egen hverdag. Det være seg ulik fordeling av permisjon, bruk av kontantstøtte eller et mangfoldig barnehage og skoletilbud. Jeg mener vi bør gå motsatt vei! Enig? 💛

Ida Lindtveit Røse
2021-08-15 22:04:11

YES! Vi trenger et sterkt KrF for å kjempe for valgfrihet for familiene og en verdig eldreomsorg 💛

Ida Lindtveit Røse
2021-08-15 16:58:15

Enig med sjefen i dagens VG: ut med prøver, pugging og pulter i førsteklasse! Vi vil sikre en mykere og bedre overgang mellom barnehage og skolen for de minste barna. En hverdag på barnas premisser med mer lek, og mindre læringspress og sittestillende tavleundervisning 💛💛

Ida Lindtveit Røse
2021-08-12 13:31:17

Det har i mange år vært fritt skolevalg i Akershus, men i år fjernet det rødgrønne fylkesrådet muligheten å velge en annen skole enn nærskolen. Det vil si: du kan prøve å søke deg inn på en annen skole, men med betydningen av nærskolepoengene er det kun en teoretisk mulighet. Det er vel ikke så rart at ungdommer, etter 10 års skolegang kunne tenke seg å bytte skolekrets? Hvorfor er det ikke greit for en elev fra Oppegård å kunne gå på videregående i Ski (samme kommune), eller motsatt? Det er ikke plass til alle elevene på nærskolen, og resultatet...

Ida Lindtveit Røse
2021-08-11 10:31:46

Nå kan du forhåndsstemme, og det kan du gjøre i hele landet uavhengig av hvor du er folkeregistrert. Husk legitimasjon og valgkort. Godt valg! 💛

Ida Lindtveit Røse
2021-07-22 10:20:00

Vi skal aldri glemme, og vi skal stå sammen i kampen. Takk AUF, Utøyaoverlevende og pårørende, som den siste tiden har delt historiene om flukten, sorgen og traumet som er der hver eneste dag. Det dere har stått i de siste ti årene er både vanskelig å forstå og sette seg inn i, men dere har vært åpne og vist oss det. Samtidig har dere invitert inn, til diskusjon og samtale, og til å sammen stå opp mot og ta et oppgjør med høyreekstremisme og tankesettet som lå bak terroren den 22 juli. De siste ti årene har vi ikke...

Ida Lindtveit Røse
2021-07-15 12:20:07

Jeg er en av Vårt Lands gjesteskribenter i sommer! Denne gangen skriver jeg om viktigheten av familien som fellesskap! For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Det er et politisk ansvar å legge til rette for sterke familier, fordi barn trenger trygge familier for å få en best mulig oppvekst, fordi vi som mennesker trenger andre mennesker rundt oss 💛 Les hele her 👇🏻

Ida Lindtveit Røse
2021-07-12 21:51:52

Kontantstøtte gir valgfrihet, ventestøtte gjør det ikke. Samtidig er ikke ventestøtte noen garantist for flere barnehageplasser. Tvert imot vil den kunne føre til at de som ønsker å ha barnet hjemme litt lenger ender med barnehageplass, og de som helst skulle hatt en barnehageplass ender opp med ventestøtte. Det vi trenger er flere barnehageplasser, og rett til plass uavengig av når på året barnet er født. Kombinert med kontantstøtte, slik at det er mulig å vente litt med barnehagestart om det passer best. Stem KrF for full valgfrihet for småbarnsfamiliene! Enten det betyr ønske om barnehageplass eller kontantstøtte 💛

Laster...
Laster...