Beta
Søket ga 115 treff.

Underes om kommunestyret vil behandle dette brevet sendt til kommunestyret i juni. Folk er redde for framtida for Hasvik samfunnet og dypt uenig i skolestrukturvedtaket gjort i kommunestyret like før sommerferien. Vil kommunestyret svare befolkninga som spør? Kommunestyret i Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN​​​​​​Hasvik 21.06.2021 Angående vedtak om ny struktur for ungdomsskolene i Hasvik kommune Hasvik kommunestyre vedtok 16. juni 2021 at alle ungdomsskolene skal slås sammen til en felles ungdomsskole, og at denne skal lokaliseres til Breivikbotn. Hva angår prosessen om ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune, så har vi følgende spørsmål som vil ønsker å stille ordfører og representanter...

For en situasjon for et samfunn . Slik har vi det tilnærmet på stedet Hasvik. Bra at ordfører står på👍

«Det kommer til å gå fort. Jeg regner med at i 2022 skal det være på plass, sier Iversen. – Kan du love det? – Jeg håper det, jeg skal bruke all min makt til å få det til.»

Senterpartiet er nå blitt Norges tredje største parti! 🍀🍀🍀 HURRA!🇳🇴

Venstres Trine Noodt sier at reformer settes i gang fordi det er behov for endring. Hvilke endringsbehov var det for å tvangssammenslåing Troms og Finnmark? Hvilke endringsbehov tilsa at Indre Finnmark tingrett, Øst-Finnmark tingrett og Hammerfest tingrett skulle opphøre som selvstendige domstoler? Venstre foreslo også i 2015 å slå sammen Vest-Finnmark politidistrikt med Troms politidistrikt.

Senterpartiet vil sørge for et godt flytilbud i hele Norge. Der noen kan ta buss, tog eller trikk, er fly fortsatt det viktigste kollektivtilbudet i store deler av Norge. ✈️ Det skal ikke stå på hvor tykk lommebok du har om du har råd til å komme deg til sykehuset, dra på fotballcup eller ta en tur og besøke bestemor. Vi vil halvere prisene på kortbanenettet slik at folk og næringsliv skal ha mulighet til å reise, både til og fra, i hele Norge.🍀 Les mer her: https://www.senterpartiet.no/distrikt

Gratulerer! Kjempestolt av dokker!!! 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Vi står framfør eit viktig val: Kven skal styre Norge framover? Og kor sterk (eller halvhjerta) er politikarane sin vilje til å ta heile landet i bruk? Skal vi satse vidare på eit Norge der verdiar kan skapast og gode liv levast i aust og vest, på øyar, i fjordar og inni landet, på både små og store plassar? Eller er alt snakket om «distriktene» når alt kjem til alt berre tomt prat – noko som politikarane nemner fordi dei må, men som ikkje betyr noko reelt eller verkeleg for dei?

Gode poeng fra Lodve. Les gjerne denne vurderingen om hva som skal til for å kunne bo i Nord Norge..

Vi må satse på hele Norge

I en tid hvor staten i stadig større grad har blitt en nettside, og mange kan ta med seg jobben hvor som helst, er stabilt internett helt nødvendig infrastruktur. Vi skal derfor sørge for bredbånd til alle norske husstander. De 10% som bor ytterst og innerst har like mye rett på godt og stabilt internett som de 10% som bor midt i sentrum. Vi skal derfor sørge for at det bygges bredbånd til absolutt alle i Norge innen 2025.🍀 Les mer her: https://www.senterpartiet.no/distrikt #nærfolk #folk #samfunn #næringsliv

Fiskeristatsråd Ingebrigtsen kan gjøre «skrytelisten» sin så lang han vil. Sannheten er at de blå-blå har styrt i 8 år og galt har gått til verre. Politisk styring av kvoter og konsesjoner til unge aktive fiskere iht. loven, er byttet ut med markedsstyring i strid med loven. Penger bestemmer, ikke det departement som loven utpeker som beslutningstaker. Statsråden godtar at fiskerne – i strid med deltakerloven (1999) og havressurslova (2008) – kan selge kvoter og konsesjoner og putte millioner av krone i egen lomme. Dermed blir kommune etter kommune strippet for torskekvoter dvs. sitt viktigste inntektsgrunnlag.«Regjeringskameratene» sitter med hendene i...

Pendelen svinger - Kunnskapsbanken

Fortsatt pendler flere ut av Nord-Norge for å jobbe enn antallet som pendler inn. Men på få år har strømmene av arbeidstakere endret seg betydelig.

Som politikere, er det vår oppgave å sørge for tiltak og reguleringer som gjennomfører formålet med slike øremerkede kvotetildelinger, ikke å prate det bort i bedriftsøkonomisk retorikk. Bedriftene må forøvrig stå mest mulig fritt til å finne ut hvordan de vil drive lønnsom industri av disse kvotene ut fra de betingelsene de blir gitt av samfunnet. Klarer de ikke å oppfylle samfunnskravene, må de finne seg i at kvoteretten går til andre som er bedre rustet.

Vill-laks-politikken! Vi må ta tak og fiske laksen i havet før den kommer til elvene. Tror dette er noe fiskerne både i elva og havet kan enes om!

Debatt om Nasjonal Transportplan som er viktig plan for finansiering i de årlige statsbudsjettene! Husk at det er regjeringen som realiserer planen og bestemmer den økonomiske rammen uansett! De må så få til et flertall i Stortinget! Vi har gjort et stort arbeid på hele samferdelsområdet og har en helhetlig politikk. Men Senterpartiet må være i regjering for virkelig få handa på rattet: gratis ferger, satsing på kortbanenettet og veier for transport av fisk ut fra kysten. Veianbud må gis slik at også lokale entreprenører får oppdrag. Det er ikke grenser for hvor mye penger regjeringen og Frp vil bruke...

Senterpartiet står fjellstøtt

Ja, kritisk til fangst på raudåta. Fordi jeg tror ikke vi har lært av hvordan vi ødela loddebestanden. Lodda gyter hovedsaklig i fjordsystemene i Finnmark! Fantastisk ressurs! Tenk vi fanget 1,5 mill tonn tidligere! Gyteplassene deres utfordres også i dag av av nye brukere. Hva skjer da med innsiget av skreien? «Lodde fanges med ringnot og trål og var en del år frem til 1986 det viktigste råstoffet for norsk fiskemel- og fiskeoljeindustri (industrifiske). I 1983 utgjorde totalfangsten av lodde 1,5 millioner tonn. De følgende årene gikk fangstene dramatisk ned, til 270 000 tonn i 1986. Loddebestanden i Barentshavet brøt...

Naturen i Finnmark er faktisk opptatt! Vi bruker naturen både til jakt, rekreasjon og høsting både som næring og i friluftslivet.

Laster...
Laster...