Beta
Søket ga 165 treff.

Håper konsultasjonene er gjort og st alt er ok

Vi må foredle fisken i Norge og på land der den blir fisket. Vi må skape helårig arbeidsplasser

Hei! Legger uT litt info fra tida med fergeaksjonen.\nDet skal jo snart bygges nye ferger ognye kontrakter og da bør det ikke gjøres slike vanvittige feil

- Det er hyggelig med målinger som viser fremgang, og 9,1 er et godt utgangspunkt for lokalvalgkampen, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. 🍀😃

🍀Nærskoler over hele landet!🍀 \n\nKommunene får nå et årlig målretta tilskudd på en halv million kroner per grunnskole. Dette er ei klar gulrot for kommunene for å utvikle en desentralisert skolestruktur.👩‍🏫

Sp vil ha bedre kontroll

Det kan av og til virke vanskelig det meste. Det å være politiker kan være vanskelig og mye må læres. Til nye politikere hør..\nDet jeg håper dere lærer, er at verden aldri kommer til å sette pris på de små tingene dere gjør riktig gang etter gang, men kritisere dere for den feilen dere gjør den éne gangen. \nDet vil jeg vi skal endre. Fra nå av roser vi hverandre når vi ser noen gjør noe rett. Lær dere å gi ros og skryte til andre, og ikke heng dere opp i små feil. For små feil, det gjør vi...

Jeg er fortsatt ikke tilfreds med utviklinga på stedet Hasvik, men kan ikke se at kommunens politiske ledelse deler min bekymring. Hverken ordfører fra Ap, eller varaordfører upolitisk. Formannskapet i Hasvik kommune består nå av to fra Ap, to fra upolitisk liste og en fra H. Her burde det fortsatt være mulig og fremme forslag i formannskapet som får flertall for å endre situasjonen på stedet Hasvik. Formannskapet er næringsutvalg i Hasvik kommune. Jeg ser også at Hasvik kommune ikke har oppdaterte lister over formannskapet.\n\nSlik det er nå i formannskapet er det to fra Ap: \nEva Husby ordfører og Heidi...

Mange kamper som pågår

Vil ikke betale «lakseskatt» selv om halvparten av utbyttet går til utlandet

Det er potensielt snakk om nesten 4 milliarder kroner til samfunnet hvert år. Men vil den såkalte lakseskatten egentlig drepe en av de viktigste næringene i Norge?

Viktig sak for hele landet også for Finnmark

Hasvik SP er utrolig glade over at Hasvik kommune er en av de kommunene som er valgt ut til å delta på utprøvingen av bygdevekstavtalen. \n\nHasvik kommune, Måsøy kommune og Hammerfest kommune skal sammen delta i dette utviklingsprosjektet.\n\nBygdevekstavtalen har 3 primære oppgaver:\n\n1. Det skal bidra til økt bosetting\n2. Tilgang på kompetent arbeidskraft\n3. utvikle fremtidsrettet næringsutvikling\n\nPilotkommunene som er valgt ut, har store muligheter for å utvikle nye løsninger som kan få store følger for samfunnsutviklingen i Finnmark.\n\nDette er god distriktspolitikk og helt i tråd med hva blant annet Senterpartiet har signalisert helt siden valget: Distriktene skal videreutvikles og ikke avvikles.\n\nMed bistand...

Høyre liker ikke distriktsarbeidsplasser

Vi har hørt om byavtaler som tar sikte på å få til vekst i store byer. Hva er bygdevekstavtaler? Jeg snakket litt med rådgiver Nils Ramsøy Ramsøy om dette.

Senterpartiet jobber langs flere spor for å få ned kostnadene, og dermed sørge for at vi kan få bygd ut flere veiprosjekt. Vi ønsker å få ned kostnadene på de største prosjektene gjennom å redusere fartsgrensene fra 110 km/t til 100 km/t eller 90 km/t, eller vurdere 2/3-felt i stedet for 4- felt. På den måten kan vi frigjøre penger til viktige prosjekt som E45 Kløfta.

Fiskerinæring rammes av høye strømpriser!

Det er et brutalt maktspråk fra de største aktørene i havbruksnæringa. Og det maktspråket må Nord-Norge snarest ruste seg til å svare på.\n\nFor det maler et beksvart bilde av et Nord-Norge som ligger under havbruksnæringas hæl. Her skal vi skjelve i skrekk - alle fra vanlige arbeidsfolk til ordførere - når de nye hjørnesteinsbedriftene skal lobbyere regjeringa.

Bruk sunn fornuft! Det er nok kontroll i åpen gruppe..

Bare slik at dere husker hva som skjedde.

Laster...
Laster...