Beta
Søket ga 1 treff.
Utenriksdepartementet
2019-12-06 16:00:31

Ine Eriksen Søreide under utenriksministermøtet til @osceorg i Bratislava i går. Under møtet lanserte OSSE en veiviser for inkludering av kvinner i fredsprosesser. Ifølge utenriksministeren handler den ikke bare om kvinners rettigheter, men vel så nye om hvordan kvinnelige perspektiver effektivt kan bidra til å forebygge og løse konflikter. Målet for Norges innsats i OSSE er å fremme stabilitet og sikkerhet i vår del av verden. Norge legger særlig vekt på menneskerettigheter, demokrati og godt styresett. Likestilling og beskyttelse av minoriteter har høy prioritet. #osse #eriksensoreide #utenriksdepartementet

Laster...
Laster...