Beta
Søket ga 1 treff.
Mahmoud Farahmand
2022-09-26 20:55:51

رژیم ایران و نیروهای انتظامی باید به خاطر داشته باشند که روزی می رسد که حکومت آنها به پایان خواهد رسید، و آنها بار دیگر باید در کنار مردم ایران زندگی کنند. امیدوارم که اینرا فرامش نکند، زیرا مردم فراموش نخواهندکرد و نمی بخشند.\n#mahsamini \n#مهسا__امینی https://t.co/lfF75Bxnyi

Laster...
Laster...