Beta
Søket ga 4 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2020-08-14 11:04:58

Når det kommer til bygg, arealbruk og sånt: Den rigide arealnormen for statlige bygg må endres #kontorlandskap #bygg #arealforvaltning https://t.co/66dVDTTaye

Ådne Naper
2020-03-25 15:46:04

Tenk så mange vegger og tak som står der uvirksomme. Her må det jo bare produseres strøm? Det er masse entreprenører lokalt og regionalt som sitter på mye kompetansen innen solkraft. Nå er det en gylden anledning til å ta i bruk den kompetansen på offentlige bygg, og produsere masse fornybar energi! #solkraft #fornybarenergi #bygg

Marit Knutsdatter Strand
2020-02-06 17:39:32

Hvordan bygg og areal ser ut henger sammen med læring, forskning og annen studieaktivitet som kan skje der. Derfor bør dagens selvforvaltende universiteter fortsette å få være det, mener Senterpartiet. #uh #bygg #områdegjennomgang https://t.co/LRQhxAZlgC

Marit Arnstad
2019-12-18 10:43:38

RT @PerleStrand: Så var det styring av uh-sektoren... Staten bør ikke ta ifra universitetene forvaltningen av bygg, det vil gå utover både aktivitet, forskning som undervisning, og ansatte som studenter #bygg #uhsektoren #forvaltning https://t.co/xtHtwpKOfC

Laster...
Laster...