Beta
Søket ga 4 treff.
Karin Andersen
2019-11-15 19:21:26

RT @jcfnordrum: «Domstolen forvalter rettssikkerheten for hver og en av oss, har ansvar for vår kollektive tillit til rettssystemet og skal kontrollere og korrigere de andre statsmaktene.» ⁦@Hjort_r_Hjort⁩ #Rettsstat #Rettssikkerhet #AdministrativeSanksjoner https://t.co/z1Kudw4fxy

Karin Andersen
2019-11-05 18:13:02

RT @jcfnordrum: «Hvis det ikke tas grep snart, på hvem som har rett til fri rettshjelp og for hva, og hvor mange timer advokatbistand de har rett på, frykter vi at neste skandale for rettssikkerheten til befolkningen er rett rundt hjørnet.» #Rettshjelp #Rettsstat https://t.co/E2VAcsPiF0

Karin Andersen
2019-10-29 14:30:21

RT @jcfnordrum: «Det som her har skjedd skyldes en gjennomgående faglig svikt hos Nav, politiet og domstolene.» Vi ved fakultetene bør spørre oss om #jussutdanningen også har en del av ansvaret. #NAVskandalen #EØSrett #Trygderett #JUS2211 #Rettsstat #Rettssystemer https://t.co/OLyCdU8DQk

Karin Andersen
2019-10-29 11:04:52

RT @jcfnordrum: #NAVskandalen består av flere delskandaler. Men dette er det særlig interessant å se på «Trygderettens avgjørelser ... førte ikke til at NAV la om sin praksis ...NAV anket ikke sakene ... og korrigerte ikke rundskrivet til folketrygdloven" #Rettsstat https://t.co/NDT8Jrp1lK

Laster...
Laster...