Beta
Søket ga 1 treff.
Anniken Huitfeldt
2023-06-06 21:28:09

I dag bor 1 av 6 av verdens barn i land og områder der det er væpnet konflikt. Det er 468 millioner barn. Antall land med voldelig konflikt er det høyeste det har vært de siste 30 årene.\n\nVi har samla flere internasjonale organisajoner, utenriksministre og myndighetspersoner fra flere land som er rammer av krig i Oslo i to dager. Vi øker Norges innsats og bidrar blant annet med 1 milliard kroner for å beskytte barn i krig og konflikt #ProtectChildrenInConflict

Laster...
Laster...