Beta
Søket ga 1 treff.
Utenriksdepartementet
2021-07-29 15:16:05

Utdanning er eit av dei aller viktigaste verktøya me har for å utrydje ekstrem fattigdom innan 2030. 📝📚 Det er gjennom utdanning at jenter og gutar blir i stand til å leve meningsfylte liv - til å ta ansvar for seg og sin framtidige familie - til å ta seg jobb - og mogelegvis skape jobbar for andre. Difor vil utdanning fortsatt vere ein grunnplanke i norsk utviklingspolitikk. Det globale partnarskapet for utdanning (GPE) vil bidra til å gjenoppbyggje utdanningssystem etter pandemien - og gjere dei meir robuste. Norge vil bidra med 3,7 milliardar kronar. 💰 #Utdanning #FundEducation #GES2021

Laster...
Laster...