Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2019-08-23 15:12:57
Karin Andersen
2019-08-23 15:10:08

Det som er vanvittig er denne venstremannens kunnskapsløshet og usosiale utbrudd. Å få innvilget uføretrygd er for de fleste så vanskelig at får du det, er det gode grunner. At folk som har dårlig helse og ikke kan jobbe får noe å leve for er ikke et problem, det hadde vært katastrofe hvis de ikke fikk det. Ventetiden for å få hjelp i NAV er i gjennomsnitt nesten ett år og kvaliteten på oppfølgingen er alt for dårlig. I tillegg melder så mange om at måten de blir møtt med i Nav gjør at de blir helt utslått og mister...

Karin Andersen
2019-08-20 10:51:43

Morgenaksjon med Stange SV i dag. Mer tog sier SV - Sosialistisk Venstreparti. Bra for folk og for gods. Moderne og miljøvennlig. SV er jernbanepartiet og har alltid vært det.

Karin Andersen
2019-08-19 08:03:01

Lykke til med skolestart. Skal alle barn lære og lese og skrive må alle skoler være dysleksivennlige slik SV - Sosialistisk Venstreparti har foreslått. Kartlegging, testing hjelper lite hvis ikke læringsmiljø og metoder som fungerer blir brukt. Hvorfor i all verden er ikke Høyre med på dette fornuftige forslaget? Dysleksi Norge Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Innlandet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Mona Fagerås

Karin Andersen
2019-08-16 20:15:01
Dagsavisen

Siv Jensen burde skamme seg, skriver Dagsavisen på lederplass.

Karin Andersen
2019-08-16 07:49:20

Vi i SV - Sosialistisk Venstreparti skal si ja til å ta vare på natur og miljø, på matjorda, strandsona og på våre lokalsamfunn og interessene til felleskapet. Både klima, natur og gode lokalsamfunn krever politikere som våger si nei til det som ikke er bærekraftig og som gagner de få og ikke de mange. Stor forskjell på Høyre og SV her. Naturvernforbundet Natur og Ungdom Bård Vegar Solhjell - WWF Sabima Norsk Friluftsliv Naturviterne - Fagforening med hjerte for bærekraft Lars Haltbrekken Arne Nævra Ane Lindholt

Karin Andersen
2019-08-12 09:29:46

De hater innvandrere, muslimer, kvinner, homofile, transpersoner, funksjonshemmede, demokrati og frihet og klimakamp. De er høyreekstreme og de er farlige. De næres av hatprat og konspirasjonsteorier og er IKKE alene. ikke ensomme ulver, men en flokk som har mye kontakt gjennom ulike nettfora. De næres av ledere verden over Som slipper på hatet og av dem som ikke tør si skikkelig fra men legitimerer holdningene ved passivitet og «ville ikke brukt de ordene» retorikk. Men noen gjør de farlige ordene til handling. Igjen har hat-terror rammet Norge. Igjen en hvit norsk mann, Ei uskyldig jente er drept, forsøkte å drepe...

Karin Andersen
2019-08-09 21:09:45

Mens Erna og Siv har kuttet norskopplæringen for nyankomne, vil SV - Sosialistisk Venstreparti gi mer norskopplæring fra dag 1, bedre kvaliteten og tilpassingen til ulike forutsetninger i kvalifiseringsprogrammet, la kvinner som har havnet på sosialhjelp tilgang på Jobbsjansen. Det er tiltaket med best resultat, men som regjeringen har nektet kvinner på sosialhjelp å få. og de som kan og vil jobbe må få mulighet til det raskere enn i dag. Meningsløst hvis folk som kan jobbe ikke får lov.

Karin Andersen
2019-08-07 12:52:28

Vi skal kutte farlige utslipp, skape arbeidsplasser og tjene penger. Da kan vi ikke forsette som før. SV - Sosialistisk Venstreparti foreslå en » Ny grønn deal» Oljenæringa har fått milliarder i risikoavlastning i mange år. Det må vi slutte med. Vi må vri den statlige risiko-avlastningen over til fornybare og miljøvennlig næringssatsinger. Vi må vri hele skattesystemet fra å favorisere eiendom, petroleum og finans, til å favorisere ny, grønn industri. Det er ansvarlig klimapolitikk og god næringspolitikk og det vil gi arbeidsplasser i Innlandet.

Karin Andersen
2019-08-05 06:27:25
Kjemper for en sosial boligpolitikk - NFU Norge

– Det er meningsløst, utrygt og usosialt og jeg synes det er ille at partier som KRF og AP er mot sosial boligpolitikk, sier Karin Andersen (SV) om stortingsflertallet som stemte mot å endre husleielovens bestemmelser om gjengs leie.

Karin Andersen
2019-08-04 19:23:54

250 masseskytinger i år. Høyreekstreme er farlige. Veldig farlige og de forsvinner ikke av å bli oversett og tolerert, like lite som andre terrorister gjør det. Vi må stå mot, skape samhold og menneskeverd og snakke ærlig om hva slike ideer fører til av forferdelige konsekvenser.

Karin Andersen
2019-07-28 17:40:23

Ikke bærekraftig verken i bedrifts- eller samfunnsregnskapet. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-07-22 08:19:19

Terrorangrepet som drepte 77 mennesker var et politisk motivert angrep på regjeringen, AP, AUF, demokratiet og venstresida. terroristen ville fjerne den friheten vi har kjempet fram og dele oss opp etter hudfarge, kjønn og opphav. Disse ideene lever og må bekjempes hver dag, for friheten skal gjelde alle.

Karin Andersen
2019-07-18 14:20:29

Høyre har rett i en ting. De er veldig målrettet i sin innsats. Har truffet blink med å øse ut penger til de sterkeste og mest formuende og kuttet like målrettet til de som er vanskeligstilte, sjuke og uten arbeid. Forskjellene øker, folk får det fælt og utrygt, og ingen blir frisk av elendighet, men det er slik Høyre og de andre regjeringspartiene vil ha det. Vi i SV - Sosialistisk Venstreparti er rasende uenig og vil øke bostøtta og gi de som sliter med jobb og helse bedre muligheter og trygg inntekt. Fagbladet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Karin Andersen
2019-07-17 10:18:37

Uten nåla i veggen, med dårlig helse og uten jobb, gjør ikke fattigdom deg frisk. På sosialhjelp som blir behovsprøvd hver måned og må selge eiendeler. Pisk virker ikke, men god oppfølging gjør. Det foreslår ⁦‪@SVparti ‬⁩ ⁦‪@frifagbevegelse

Karin Andersen
2019-07-15 13:43:13

Strandsona skal være for alle, men regjeringa har gjort det lettere for kommunene å la private med mye penger få ta monopol på større og større deler av stranda som alle skulle kunne bruke. Det er der det bor flest folk dette er kritisk og det er der strandsona er viktigst for befolkningen som friluftsmulighet. Det er klassepolitikk av kjent høyre-merke og når skaden er skjedd, er det nesten umulig å rette opp. Tallen fra SSB må få Monica Mæland til å trekke hodet opp av sanda og se at hvis dette fortsetter blir det ikke en meter strandsone igjen...

Karin Andersen
2019-07-04 09:59:22

Forskjellen på Høyre og SV - Sosialistisk VenstrepartiI Høyre tenker en at de rike mangler penger for å bli gode, mens kommuner og vanskeligstilte mangler ambisjoner. Fellesskapet er viktigst og fellesinteressene mener vi i SV. VG Audun Lysbakken

Karin Andersen
2019-06-25 21:15:38

Avtalen og måten den er håndtert på er en hån mot de ansatte ved sykehuset, og en ukultur vi ikke kan leve med, sier Andersen til VG. -Foretaksmodellen, gjør det lett for denne typen ukultur. Dersom vi får fjernet den vil statsråden være ansvarlig for de vedtakene som gjøres på overordnet nivå, og da kan noen stilles til politisk ansvar, SV - Sosialistisk Venstreparti Norsk SykepleierforbundDen norske legeforening Sheida Sangtarash

Karin Andersen
2019-06-18 19:18:40

Gir begrepet «Fly-skam» et nytt og grelt innhold. Det er utrolig hvor mye penger regjeringen har til rådighet for mislykket symbolpolitikk NTB melder at hele operasjonen har kostet 3 millioner. Vanvittig pengebruk , fæl politikk. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-06-16 08:46:14

35 kroner i måneden mer får pensjonistene. ok, da får stortingsrepresentantene og statsrådene også klare seg med det, for de har virkelig ikke behov for mer,- men det har pensjonistene. Pensjonistforbundet SV - Sosialistisk Venstreparti

Laster...
Laster...