Beta
Søket ga 2619 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-23 09:25:20

Det må bli slutt på å trekke ut de evinnelige sakene med pendlerbolig og andre frynsegoder. Nå er det på tide at Stortinget tar sin del av ansvaret, og kommer i gang med den nødvendige opprydningen.\n\nRødt mener Stortinget må følge skattemyndighetene. For meg er det fortsatt uklart hva presidentskapets holdning til Skatteetatens overordnede konklusjon er. Det burde være enkelt å slå fast allerede nå.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-22 16:24:35

Dagbladets lederartikkel påstår at Rødts kamp for rettferdig pensjon er en kynisk strategi for stemmesanking. Men kynismen i norsk pensjonspolitikk er å gjennomføre kutt som rammer arbeidsfolk hardest - ikke å protestere mot dette.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-22 10:30:11

Regjeringa risikerer å skusle bort et historisk flertall på historisk kort tid. Og med sin slalåmkjøring i Stortinget, møter regjeringa nordavind fra alle kanter. Rødts oppfordring til Støre: \n\nHva med å heller bruke det store flertallet til venstre i Stortinget til å få en tydelig politisk kurs for vanlige folk? Ikke minst på disse tre områdene: \n\n- Arbeidsliv. Bekjempe sosial dumping i alle deler av arbeidslivet. Bemanningsbyråer skal ut - de faste stillingene inn. \n\n- Velferd. Tette hullene der skattepengene renner ut til privat profitt. Stanse velferdsprofitørene og heller bruke pengene på et godt velferdstilbud i hele landet, med ryddige...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-21 20:23:48

Dette er energipolitikk i Bakvendtland. Løsningen er åpenbar: Ta politisk kontroll over krafteksporten. Og sett en maxpris på norsk strøm til kunder i Norge - Rødts forslag er max 30 øre/kWh\n\nVi betaler nå tidvis opptil 30 ganger av hva det koster å produsere norsk vannkraft. Fordi prisen dikteres av en børs ved navn Nordpool og på grunn av politisk bestemte kabler til Tyskland og Storbritannia.\n\nUtvekslingskablene gjør det mulig å importere høye tyske og britiske priser til Norge: Jo større kapasitet for å sende norsk strøm ut av landet, desto mer må norske kunder betale utenlandsk pris for å holde krafta...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-21 13:57:36

Det aller viktigste nå er at Stortinget tar sin del av ansvaret, etter å ha feiltolket loven i lang tid, og at vi får nødvendige systemendringer for å rette opp ordningene. Samtidig oppfordrer Rødt de folkevalgte og partiene til så mye åpenhet som mulig.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-21 11:00:23

LIVE: Følg med når Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes oppsummerer den politiske situasjonen

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-21 08:45:21

Bare de siste to årene har formuene til landets 400 rikeste økt med 300 milliarder. Når et mer rettferdig pensjonssystem skal finansieres, er det denne gruppen som burde betale. Dersom Gunnar Stavrum tror dagens pensjonssystem er omfordelende, vil han lære mye hvis han setter seg inn i Rødts politikk.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-20 20:24:19

Hvor frekk går det an å bli?\n\n● I åtte år sto Høyre bak gigantiske skattekutt til de rike og velferdskutt for folk flest. Skattenivået ble totalt kuttet med 37,5 milliarder. Antallet milliardærer her til lands doblet seg.\n\n● Da pandemien rammet ble mange arbeidsfolk arbeidsledige og gikk ned i inntekt. Samtidig havnet Høyre-regjeringas krisestøtte, finansiert av fellesskapet, i overskudd og utbytter.\n\n● Forrige uke gikk Høyre i spissen, sammen med Frp og Senterpartiet, inn for å øke godtgjørelsene for stortingsrepresentanter, statsråder og statsministeren med 7,7 prosent. Slik at stortingslønna nå har passert millionen, og representantene er blant de 5 prosent høyest lønte...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-20 12:29:19

Priskrisa rammer alle, øker forskjellene og går hardest ut over dem som har lite fra før. Derfor fremmet Rødt på fredag en krisepakke på 3,5 milliarder kroner i møte med prissjokket: \n\n- Økte inntekter til minstepensjonister uføre, AAP-mottakere\n- Økt sosialstøtte\n- Økt barnetrygd\n- 20 % kutt i kollektivprisene over hele landet\n- 50 millioner ekstra til ferietilbud til familier med dårlig råd\n\nDessverre stemte Stortinget ned denne krisepakka - samme uke som de samme politikerne stemte for å gi seg selv millionlønn. \n\nDet er provoserende. Og gir bare enda mer grunn til å stå på for en handlekraftig og rettferdig politikk for vanlige...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-17 12:06:13

Viktig fra Sofie Marhaug: «Utleveringen av Julian Assange er en rettspolitisk skandale og en trussel mot demokratiet.\n\nDet er helt skandaløst, og dessuten et alvorlig angrep på ytrings- og pressefriheten at Storbritannias innenriksminister utleverer Julian Assange til USA. \n\nFor noen uker siden sendte jeg, på vegne av støttegruppen til Julian Assange på Stortinget, et brev til innenriksministeren, der vi oppfordret henne til å gjøre det motsatte. \n\nUtleveringen innebærer at publisister og varslere kan straffeforfølgelses i en stat de verken kommer fra eller har oppholdt seg i, for å ha avslørt denne statens krigsforbrytelser. Det er hårreisende og et angrep på ytringsfriheten...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-17 09:10:16

Kriminalitet skal ikke lønne seg! I dag foreslår derfor Rødt å fjerne fjerne den øvre grensen for gebyrer fra Arbeidstilsynet.\n\nBakgrunnen er NRKs avsløring av at selskaper som dømmes for grov utnyttelse av arbeidstakere, likevel går i pluss:\n\nDa et litauisk selskap ble tatt for underbetaling av arbeidere i Norge, ville Arbeidstilsynet gi et gebyr som skulle svi. Men tilsynet har ikke lov til å gi mer enn 1,65 millioner kroner i bot - uansett hvor mye et selskap har tjent på å bryte loven.\n\nDermed gikk det litauiske selskapet i pluss, selv etter å ha fått bot for underbetaling. \n\nDet er ingen...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-16 11:06:18

Det er lett for direktørene og professorene i utvalget å jobbe lenger, men for vanlige arbeidsfolk kan dette bety at de blir presset ut i uføretrygd før de når pensjonsalder. Dette er et usosialt forslag som Rødt vil gå mot.\n\nDet er stor forskjell i levealder mellom fattig og rik, og mellom arbeidsfolk i manuelle yrker og akademikere. Levealdersjusteringen betyr imidlertid at pensjonene kuttes for alle fordi gjennomsnittlig levealder øker.\n\nPensjonsutvalget svarer på dødens klasseskille ved å forsterke det.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-16 08:39:16

Pensjonsreformen straffer alle som på grunn av tungt arbeid ikke kan stå i jobb til de er 70 år. Det rammer renholdere, bygningsarbeidere, helsefagarbeidere, servitører og hundretusener av andre arbeidsfolk. Dette må rettes opp i:\n\nRødt foreslår derfor en egen utjevningspensjon for sliterne - et årlig tillegg på 25.000 kroner til alle som går av ved 62 års alder. Forutsetningen er at man har vært yrkesaktiv i mer enn 38 år.\n\nSå gir vi ikke opp kampen mot selve levealdersjusteringa! For den er grunnleggende urettferdig ved at den omfordeler pensjon FRA folk med tunge jobber som er nødt til å gå av...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-15 20:51:23

Klar tale fra Joachim Espe, leder i Fellesforbundet Avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening:\n\n«Are Tomasgard fikk klar beskjed på Fellesforbundets representantskapsmøte i forrige uke; vi er skuffa over manglende handlekraft i vedtakene fra LO-kongressen, særlig når det gjelder håndteringa av kraftpriskrisa. \n\nDet ble lagt stor tyngde på kongressen i å ikke få vedtak som utfordra regjeringens handlingslammelse:\n\n- Leder av redaksjonskomiteen som behandla kraftspørsmålet var samme Tomasgard som selv sitter i Energikommisjonen, og må forholde seg til evnt krav fra kongressen.\n\n- LO-lederen gikk selv opp på talerstolen for å advare på det sterkeste mot å supplere inn Ståle K. Johansen, tillitsvalgte fra konkurranseutsatt...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-15 11:54:20

Uten renholdere ville de fleste arbeidsplasser vært ganske utrivelige og uhygieniske. Likevel er bransjen preget av lave lønninger, små stillingsbrøker og ufrivillig deltidsarbeid. Rødt mener helt nødvendig arbeid som renhold må bli satt større pris på.\n\nLes gjerne denne! https://frifagbevegelse.no/nyheter/renholdere-fortviler-vi-skal-helst-ikke-synes-pa-arbeidsplassen-lenger-6.490.661733.5299e73b67?fbclid=IwAR0JKo5GeyViChr43wqyrNZ9PLCsRlljVv88RSDDV39S_ddBLnwiPR688_8

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-14 10:38:06

I forliket mellom Ap, Sp og SV er det ingen storstilte tiltak for å hjelpe folk med å få endene til å møtes, selv om sosialhjelpen er justert. Her er Rødts reaksjon på Revidert Nasjonalbudsjett:\n\n– Milliardærene kan puste lettet ut. Ulikheten i Norge har økt under pandemien. Bare de siste to årene har formuene til landets 400 rikeste økt med 300 milliarder. Da er det ubegripelig å skjerme denne gutteklubben istedenfor å omfordele med økt skatt på store formuer, som kunne vært brukt til å hjelpe de som sliter med strømregningen og andre økte priser.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-13 13:49:40

Lønnsfesten burde vært avsluttet og stengt for lengst. Det er usunt for demokratiet med en politikerklasse på millionlønn. Rødt mener godtgjørelsen heller bør knyttes til lønna og kroneutviklinga til det de som tjener akkurat midt på treet får. \n\nLes mer: https://www.nettavisen.no/norsk-politikk/stortingslonn/gav-seg-selv-76-000-i-lonnsokning-na-tar-de-3-5-maneders-ferie/s/5-95-528659?s=ios&fbclid=IwAR3lJ-rxTYsO33orbxHkllLrcNgFlSBJv4g7KIa3q37R4W3IQ4R1ni2MYi8

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-13 10:09:04

Det er stor økning av barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser. Nå krever Rødt tiltak: \n\n- Vi er i en akuttsituasjon. Etter pandemien har psykiske helseproblemer og spiseforstyrrelser skutt i været. Ungdommen skulle bli skjermet under pandemien, det ble de ikke. Da må vi sørge for at hjelpen kommer så fort som mulig. Jo lengre tid det tar, jo flere rammes og sykere blir de. Dette kan ikke vente, sier Seher Aydar.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-12 19:07:16

Høyre hevder at vi ikke har råd til rettferdig pensjon, og at Rødt vil ha høyere trygder enn lønninger. Begge deler er løgn.\n\nFlere og flere får øynene opp for de brutale kuttene i pensjonsreformen. Arbeidsfolk i tunge jobber ser at muligheten til å pensjonere seg med helsen i behold svinner hen når levealdersjusteringen stadig flytter målstreken i arbeidslivet lenger fram.\n\nMens Rødt er opptatt av å løse problemene og sikre nordmenn en rettferdig pensjon, sprer Høyres Anna Molberg skremselspropaganda om en stat på randen av konkurs og trygdede med feite inntekter.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-09 14:04:57

Ikke bare foreslår Godtgjøringsutvalget at stortingspolitikerne skal få millionlønn - de trikser med tall så lønnsøkningen skal framstå mindre enn den er. Men de lurer ingen andre enn seg selv: \n\nÅ gå fra en årlig godtgjørelse på 987.997 kr til en årlig godtgjørelse på 1.064.318 kr er og blir en økning på 7,7 %. \n\nOg dette i en situasjon der barnefamilier, pensjonister uføretrygdede, enslige og en rekke andre sliter med å betale strømregningene sine. \n\nDette er å gå i helt feil retning! Rødt vil i stedet kutte politikerlønningene og legge ned hele Godtgjøringsutvalget - slik at Stortinget står til ansvar...

Laster...
Laster...