Beta
Søket ga 449 treff.
Politiker Guro Angell Gimse
2020-10-10 09:23:46

Det er god borgerlig poltikk å sørge for konkurranse. I dagligvarebransjen har vi tre store aktører og konkurransen fungerer ikke. Det viser seg også at innkjøpsprisene er svært forskjellige. Dette vil vi gjøre noe med. I løpet av førjulsvinteren behandler vi dagligvaremeldingen i stortinget og varsler inngripende tiltak for å sikre konkurranse.

Politiker Guro Angell Gimse
2020-10-10 07:40:19

Har du noen fordommer mot begrep som feminisme og fora som kvinneforum, slik som Margret og Sandra, kan det hende du kjenner deg igjen i denne podcasten. Vi snakker også om statsbudsjettet og ulikhet. Dagens snakkis foregikk i stortingssalen denne uken... Tune in. 😎 Har du ikke Spotify, send meg PM, så fikser jeg annen plattform. https://open.spotify.com/episode/6m5xwdSSyuxefgmu8LaYQ1?si=B0IrxCr6T4uB7CoVUhexpQ

Politiker Guro Angell Gimse
2020-10-08 09:01:40

Til tross for at de private barnehagene går godt kvalitetsmessig ønsker venstresiden å bruke penger på å få dette inn i kommunal drift. Merk deg at private barnehager får det samme i tilskudd som de kommunale. Vi ser at private ofte driver annerledes og får mye ut av pengene, kanskje fordi en eier legger alt inn i å drive barnehagen godt og finne nye løsninger som både er kvalitetsmessig gode og økonomiske. Kjedeorganisering drar også nytte av fellestjenester og stordrift. Merk deg også at lønns- og arbeidsforhold for ansatte i private barnehager jevnt over er det samme som i kommunale....

Politiker Guro Angell Gimse
2020-10-07 19:35:26

Budsjettet som kom i dag skal bidra til å få oss gjennom pandemien ved å sørge for at flere inkluderes og at det skapes mer. Denne kronikken fra Møre-og Romsdal kvinneforum gir et lite innblikk i hva vi ønsker å oppnå ☺️

Politiker Guro Angell Gimse
2020-10-06 18:59:34

Beredskapen i Norge generelt og Nord-Norge spesielt styrkes ytterligere gjennom etablering av brannskolen på Fjelldal. En milepæl. Regjeringen leverer og fagforeningene jubler💙

Politiker Guro Angell Gimse
2020-10-04 12:22:58

Vi revitaliserer podcasten vår #dethunsa. Podcasten vil nå gis ut i regi av kvinneforum og vi er i ferd med å gå gjennom konseptet. Derfor trenger vi råd og tips fra dere. Vi ønsker å være en podcast som både kvinner og menn kan finne interessant, og den skal ha et «feministisk» tilsnitt. Skal vi fortsette å hete #dethunsa? Hva vil du høre om? Ønsker du skolering rundt Høyres politikkområder? Ønsker du å høre om siste nytt fra stortinget/rikspolitikken? Vil du høre om intrigene eller politikken? Hva ser du etter når du velger podcaster/radioprogram? Hvordan kan vi bli relevant for...

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-21 20:51:42

Litt av et forslag fra rødt. Tenker de ikke på pensjonister i trygdeleiligheter? De har ofte kun elektrisk oppvarming og energiklasse langt ute i alfabetet...🤔

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-20 15:08:40

I budsjettet for 2021 vil Monica Mæland og regjeringen satse kraftig på norsk politi! Dette blir det største permanente bemanningsløftet for norske politifolk. En halv milliard kroner til 400 faste stillinger vil styrke politiet ut der folk bor.🤩

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-19 09:41:09

Min stortingskollega Hårek Elvenes er skientusiast og kan skihistorien på rams. Han peker på Trøndelag som Norges vugge for talentutvikling siden 1800-tallet. Dersom Trøndelag hadde stilt under eget flagg i OL, hadde det vært den 15. beste vinter-OL nasjonen gjennom tidene. Mer enn 100 OL-medaljer, nesten 1/3 av Norges vinterolympiske medaljefangst kommer fra en region med mindre enn en tiendel av folketallet. Dette er imponerende🎉🇳🇴 Hårek undrer seg over at vi Trøndere ikke gjør mer ut av dette og anbefaler et ordentlig moderne museum som tar vare på hele historien, stoltheten og som inspirer til flere seire. Når det er...

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-15 22:26:12

Høyre er størst i «Sør-Trøndelag» Hurra 🤩🎉🇳🇴

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-11 06:59:36

Denne vinklingen i Adressa kan misforstås og er ikke sitat fra meg. Jeg har sagt at jeg ønsker meg fast plass på Stortinget. Derfor stiller jeg til valg, og håper på støtte. Jeg vet ennå ikke om jeg bør utfordre. Jeg har ikke som vane å ta noe fra noen. Det tror jeg de som kjenner meg vet. Nå er jeg på vei til Høyres landsmøte og gleder meg til å møte kolleger og debattere politikk. God helg 💙

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-10 11:39:52

Hersketeknikker er noe herk og særlig når de utføres av personer med stor makt og innflytelse. Jeg aksepterer ikke at Trygve Hegnar og Finansavisen går til angrep på meg som person. Hegnars debattstil, uetterrettelighet og karakterisering bidrar til et tøffere debattklima. Dette gjør at terskelen for å delta i det offentlige ordskiftet blir høyere.

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-05 14:30:59

For Høyre er det svært viktig å ta hele landet i bruk og nå kommer Høyres programkomité med konkrete forslag om hvordan distriktene kan styrkes. Det foreslås blant annet at kommunene skal få større bestemmelsesrett over motorferdsel i utmark. Kommunene skal få økt selvstyre i utnyttelse av naturressurser, som vind, vann, havbruk og mineralnæring. Eiendomsretten skal styrkes, og grunneierne skal få "økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder". I tillegg ønsker Høyre at Fylkesmannen i mindre grad skal kunne overprøve kommunale vedtak.

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-05 10:56:55

Linda Hofstad Helleland på Høyres kommunalkonferanse: «Vi er klare for fire nye år. Vi skal lose landet gjennom pandemien, vi skal skape nye jobber og inkludere flere. Med Erna ved roret skal vi styre trygt og legge til rette for de som vil utvikle og skape. Vi skal også være der for de som tråkker feil. De skal få en ny sjanse og ingen skal gå ut på dato. Høyre vil prioritere en ting først av alt; det er arbeid.»💙

Politiker Guro Angell Gimse
2020-09-01 12:39:43

Høyres programkomité ønsker å redusere særavgiftene på alkohol og sukker. Målet er å få bukt med grensehandelen, og det er tenkt som en permanent ordning, ikke bare et coronatiltak. Veldig bra for arbeidsplassene og varehandelen i vårt distrikt! Linda Hofstad Helleland

Politiker Guro Angell Gimse
2020-08-31 11:19:53

Nationen i dag: Høyres landbrukspolitiske talsperson er skeptisk til Klimakurs kjøttkutt-forslag. Hun mener landbruket har vært offensivt ute med andre tiltak. Nå har landbruksnettverketet i Høyre foreslått å stille seg bak landbrukets egen klimaplan om å redusere klimautslippene fram mot 2030. Den planen inkluderer ikke kutt i kjøttproduksjonen, utover de gjeldende kostholdsrådene i Norge. – Å bare gå på rødt kjøtt når det gjelder klimakutt i landbruket, det blir for snevert. Det sier landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Guro Angell Gimse. Trøndelags-politikeren, som er fast inne på Stortinget mens Linda Hofstad Helleland er statsråd, mener landbruket selv har kommet med gode...

Politiker Guro Angell Gimse
2020-08-31 08:49:08

På veg til Fosen med Høyres næringsfraksjon, Margunn Ebbesen, Tom-Christer Nilsen og Mari Holm Lønseth for å ta tempen på næringslivet i forbindelse med korona 🤩

Politiker Guro Angell Gimse
2020-08-30 19:53:58

Høyres programkomité kom nå med viktige forslag for å sikre levende distrikter👏🏽👏🏽👏🏽 Her er de ni distriktsforslagene: **Ytterligere redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve vedtak gjort av kommunen. **Styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder. **Tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag hvis det ikke forringer verneverdiene. **Øke kommunenes selvstyre i utnyttelse av naturresurser, herunder vind- og vannkraftanlegg, mineralnæring og havbruk. **Øke kommunenes selvstyre for å legge til rette for motorferdsel i utmark og økt aktivitet i strandsonen der kommunene selv ønsker det. **Intensivere arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen med samordning...

Politiker Guro Angell Gimse
2020-08-29 15:12:53

Hanne og jeg tok oss en tur innom Melhusgården Øvre. Det er et godt år får vi høre. På ett mål har de høstet 1,2 tonn bringebær! 🙏👏🏽 Melhusgården har i løpet av korona-perioden fått fylt opp lista av andelsgårdsbrukere. 150 personer hjelper til og får høste av alt fra hvitløk, urter til squash og poteter. 17 står nå på venteliste. Jordbruk er populært. 🤩

Politiker Guro Angell Gimse
2020-08-24 19:53:22

Fylkestingspolitiker Ada Arnstad og jeg snakker om at flere kvinner bør delta i samfunnsdebatten. Ca 25% av de personene som vi ser, hører eller leser om i nyhetene, er kvinner. Det er latterlig lavt!🤔 Det er i samfunnsdebatten rammevilkår formes og det er der viktige ideer snus og vendes på før de eventuelt realiseres. Det er der man får gehør for at en sak er viktig. At 50% av befolkningen ikke er representert bedre kan bety at mange viktige saker prioriteres ned. Takk til NHO Trøndelag , Amedia og Trønderdebatt for å ha satt temaet på dagsorden for å bidra...

Laster...
Laster...