Beta
Søket ga 651 treff.

I snitt var inntekt per årsverk i landbruket på 312 000 kr da Vedum gikk av som landbruksminister. I 2020 er tallet på 430.000 kr! 😊🐄🌿🚜☀️🇳🇴

Stortingspolitiker Elin Agdestein (H) reagerer sterkt på en artikkel i Trønder-Avisa om strukturendringer i landbruket. Hun mener avisas tallbruk er misvisende. 🚜💙🇳🇴 Trønder-Avisa skrev mandag at andelen nedlagte gårdsbruk økt i flere nordtrønderske kommuner under Erna. En framstilling Elin Agdestein (H) reagerer på. Artikkelen sto også på trykk i NA senere i uka. – Strukturendringene i landbruket har pågått i flere tiår, og i løpet av særlig de siste 30 årene har det blitt færre og større bruk og økt leieareal, sier Agdestein. – Det er direkte feil når Trønder-Avisa påstår at det er lagt ned flere gårdsbruk/jordbruksbedrifter under Erna...

Milliardsatsing i Stjørdal! 💸💰🇳🇴 I løpet av tre-fire år bygger private og det offentlige for oppimot tre milliarder kroner, bare i Stjørdal sentrum. Samtidig pågår E6-utbygginger i begge retninger til en verdi av nærmere ni milliarder. 💵

Ti år er gått siden terrorangrepet 22. juli. 77 uskyldige mennesker ble brutalt drept i regjeringskvartalet og på Utøya. Det var et grusomt angrep på AUF, Arbeiderpartiet, vår nasjon og våre felles verdier. Hver dag skal vi kjempe for verdiene som ble angrepet. Vi må aldri glemme! 🕊

Erna har styrt Norge trygt gjennom oljeprissjokk, asylkrise og koronakrise. Vi skal ta Norge trygt videre gjennom å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Det siste Norge trenger på veien ut av vår tids største krise er et nytt rødgrønt eksperiment der MDG og Rødt kan få plass om baksetesjåfører! 😀💙🇳🇴

Trønder-Avisa med gode tilbakemeldinger fra næringslivet om Regjeringens politikk! 😀💙🇳🇴 Dette har Solbergregjeringen gjort for næringslivet: Havbruksnæringen - Havbruksskatt-pakke. - Trafikklys. - Nye konsesjoner. - Auksjonsvederlag. - Produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret. - Utviklingskonsesjoner som har ført til framvekst av ny teknologi som skal bidra til å løse noen av utfordringene havbruksnæringen står overfor. Skipsfart - Egen tilskuddsordning for grønn skipsfart som gir utslippsfrie hurtigbåter og utvikling av grønne havbruksfartøy. Vannkraft/fornybar energi - Kraftskattesaken har ført til at konsesjonssystemet er beholdt. - Småkraft er sikret stabile rammevilkår og kraftbransjen fikk ny skattemodell med direkte kostnadsføring av investeringer i modernisering...

EN VEI INN: Høyres Elin Agdestein er klar på at rekrutteringsbyrå fyller en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Hun viser også til at en jobb gjennom bemanningsbransjen kan være en vei inn i arbeidslivet. Foto: Erlend Malmo

Høyres toppkandidat i Nord-Trøndelag, Elin Agdestein, er tydelig på at de private rekrutteringsbyråene er viktige supplement til det offentlige helsevesenet, men: – Likevel er det åpenbart at vi trenger å utdanne flere helsearbeidere i Norge, både gjennom økt kapasitet i universitets- og høyskolesektoren, og ved å utvikle flere fleksible desentraliserte utdanningstilbud. Det er også viktig at både kommunene og sykehusene hele tiden jobber med å være attraktive arbeidsgivere og å tilby flere heltidsstillinger, mener Elin Agdestein. Mulig inngang til arbeidslivet Høyres Agdestein peker på at en jobb i bemanningsbransjen for mange er en vei inn i arbeidslivet. – Generelt mener...

I sitt tilsvar til Trønder-Avisa lister Elin Agdestein opp en rekke tall og statistikk fra landbruks- og matdepartementet (LMD) som hun mener underbygger at utviklingen i landbruket har vært langt mer positiv under Solberg sammenlignet med Stoltenberg. - Det ble 9277 (40%) færre gårdsbruk i den rødgrønne perioden 2005-2013, mot en nedgang på 5093 enheter (25%) under Erna. Det forsvant forsvant fire ganger så mange heltidsbruk (en reduksjon fra 57% til 48%) da Senterpartiet hadde landbruksministeren sammenlignet med årene med Erna som statsminister. - Det ble 40% færre melkebruk under de rødgrønne, mot 25% færre under Erna - Det kraftige...

Stortingspolitiker Elin Agdestein (H) reagerer sterkt på Trønder-Avisas artikkel om strukturendringer i landbruket. Hun mener avisens tallbruk er misvisende. Som Trønder-Avisa skrev mandag har andelen nedlagte gårdsbruk økt i flere nordtrønderske kommuner under Erna. En framstilling Elin Agdestein (H) reagerer på. – Strukturendringene i landbruket har pågått i flere tiår, og i løpet av særlig de siste 30 årene har det blitt færre og større bruk og økt leieareal, skriver Agdestein i en e-post til Trønder-Avisa. – Det er direkte feil når Trønder-Avisa påstår at det er lagt ned flere gårdsbruk/jordbruksbedrifter under Erna sammenlignet med under den rødgrønne regjeringen der...

Offensive Aker Solutions har kapret nye grønne markeder med milliardkontrakt på havvind - Gratulerer! 🎉💨💙🇳🇴

Kommuneøkonomien går med dundrende overskudd! De siste fem årene har kommunene mer enn doblet beløpet de har på bok. Nå er det kun 15 kommuner som ikke er i økonomisk balanse. Det er nesten rekordlavt, kun slått av 2019, skriver NRK. Husk dette neste gang Senterpartiet hevder at kommunene sultefôres😊 https://www.nrk.no/norge/kostra-tall-1.15577018

Tallene viser at det ble lagt ned nesten dobbelt så mange jordbruksbedrifter under 8 rødgrønne år som med Erna i regjering. 🐷🚜🐮🌾 Lite å skilte med for Senterpartiet og Vedum, kritikken blir hul. Kilde: Landbruks- og matdepartementet

Tallenes tale er klar: Det ble lagt ned omtrent dobbelt så mange melkebruk under den rødgrønne regjeringen sammenlignet med under Erna. Trønder-Avisa forsøker likevel å skape en alternativ virkelighet gjennom å «bearbeide» tall fra SSB. 🐄🚜

Særaldersgrenser tvinger mange ansatte ut i pensjon når de egentlig har lyst og kapasitet til å fortsette med å jobbe. Hvis du vil stå i arbeid lenger, bør du få lov til det! Les mer her: https://hoyre.no/2020/06/16/torbjorn-roe-isaksen-vil-la-folk-sta-lengre-i-jobb/

– For øvrig er min oppfordring: Løft blikket, ta inspirasjon og lær av andre kommuner som lykkes!, skriver Elin Agdestein (H) i sitt tilsvar til Trønder-Avisa. Foto: Johan Arnt Nesgård

– I møte med velmente innspill går dessverre noen steinkjerpolitikere rett i skyttergravene, skriver stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) i en e-post til Trønder-Avisa. Torsdag gikk steinkjerpolitiker May Britt Lagesen (Ap) og ordfører Anne Berit Lein (Sp) hardt ut mot Agdesteins påstand om at Steinkjer ikke gjør nok for å snu en negativ befolkningsutvikling. Elin Agdestein (H) reagerer på steinkjerpolitikernes uttalelser, og står fast ved at Steinkjer må gjøre mer for å snu trenden. – Mye bra skjer i Steinkjer, det er mye positivt å bygge på fremover og det trengs, for fortsatt peker befolkningstallene i negativ retning. – Likevel er...

Spennende besøk hos Sunnhordland Kraftlag som produserer rein, bærekraftig og fornybar energi via vasskraft, og satser friskt på havvind og hydrogenproduksjon! 😀💙🇳🇴

Familiens inntekt skal ikke avgjøre om barna får delta i fritidsaktiviteter! Derfor har regjeringen tredoblet den nasjonale tilskuddsordningen som gjør det mulig for mange barn, unge og familier med dårlig økonomi å delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Vi skal også utvide prøveprosjektet om et fritidskort for barn mellom seks og 18 år. Vårt mål er at alle skal ha like muligheter i livet. 💙 Les mer her, og del gjerne! https://hoyre.no/politikk/var-politikk/ulikhet-og-sosial-mobilitet/

For Høyre er pasienten viktigst, ikke systemet! 🚑 💙 🇳🇴 Pasientens helsetjeneste betyr at kvaliteten på behandlingen skal være høy, at ventetiden skal være så kort som mulig, og at pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten. Her kan du se noe av det vi har vedtatt i vårt partiprogram for å sikre dette. Sjekk mer av vår nye politikk her: https://hoyre.no/politikk/partiprogram/

Laster...
Laster...