Beta
Søket ga 327 treff.
Jon-Ivar Nygård
2023-03-21 18:41:36

Stor og historisk dag i Bodø i dag da vi tok det første spadestikket for Ny by-Ny lufthavn. Bodø og regionen får en unik mulighet til å utvikle en klima og miljøvennlig by. Storsamfunnet får en ny flyplass 🛫👏🏼.\nIda Pinnerød\nBodø kommune\nAvinor\nSamferdselsdepartementet (Norge)\nForsvaret

Jon-Ivar Nygård
2023-03-21 18:26:03

Takk for at jeg fikk besøke Sporveien og særlig takk til Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) som la til rette for det. Det er mye inspirasjon å hente fra alt det gode arbeidet dere gjør 🚊👏🏼🌹

Jon-Ivar Nygård
2023-03-21 08:24:18

Elsparkesykkel er et godt framkomstmiddel i by, men må som all annen transport/trafikk reguleres. Politikk virker 🌹👍🏼\nAvisa Oslo

Jon-Ivar Nygård
2023-03-18 18:13:11

Gratulerer med dagen til alle bussjåfører! Dere sørger for at folk kommer seg til jobb og fritidsaktiviteter. Uten dere stopper Norge opp. \n\nSikkerheten for bussjåfører i dag er for dårlig. Regjeringen vil stille strengere krav for å sikre tryggheten for bussjåfører. Vi skal jobbe hver dag for å gjøre livet på veien så trygt som mulig.

Jon-Ivar Nygård
2023-03-18 13:28:26

Skal vi nå klimamålene våre, er vi nødt til å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg har tidligere uttrykt at det bør være en ambisjon om at alle nye tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040. Men klimautfordringene er globale, og jeg er glad for at også EU nå foreslår nye ambisiøse mål for å fase ut de tunge fossilbilene 🔋🔌🚚

Jon-Ivar Nygård
2023-03-17 19:09:17

Ap/Sp-regjeringen avslår NorthConnects søknad om ny strømkabel mellom Norge og Skottland. – Etter regjeringens vurdering ville konsekvensene blitt for store. Vi kan ikke utsette vannkrafta vår for ytterligere eksport, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Jon-Ivar Nygård
2023-03-15 12:26:15

God dag på jobben! I dag går vi ut med at vi vil kutte flyprisene på FOT-ruter og at vi vil øke kapasiteten. Viktig for å sikre folk gode liv i hele Norge! \n\nArbeiderpartietSenterpartietTrygve Slagsvold Vedum

Jon-Ivar Nygård
2023-03-13 20:05:28

I dag besluttet jeg i foretaksmøtet å overføre Spordrift til Bane NOR

Jon-Ivar Nygård
2023-03-08 19:14:08

8. MARS: Visste du at bare 3 prosent av norske yrkessjåfører er kvinner? 👩🚛\n\nDet ønsker både regjeringen og bransjen selv å gjøre noe med.\n \nJeg markerte kvinnedagen med å samle aktører i transportbransjen for å snakke om hvordan vi kan legge til rette for at flere kvinner velger sjåføryrket. \n \nElen Nyhaven og Thea Martinsen trives veldig godt i yrket, men tydelig på hva de mener må på plass for at flere kvinner skal velge som dem.\n\nNorges Lastebileier-Forbund - NLF ASKO - vi forsyner Norge med mat Statens vegvesen

Jon-Ivar Nygård
2023-03-08 12:37:21

Gratulerer med kvinnedagen! \n\nStartet dagen med dyktige, kvinnelige yrkestransportsjåfører. I dag er cirka 3% av alle sjåfører kvinner, det tallet må opp skal vi klare å rekruttere alle yrkessjåførene vi trenger for fremtidens transport. \n\nNorges Lastebileier-Forbund - NLF og ASKO - vi forsyner Norge med mat fortalte om deres gode arbeid for å styrke rekrutteringen til sjåføryrket. NLF hadde doblet antall antall kvinnelige lærlinger siden de begynte å ha et særlig fokus på dette. \n\nJeg har stor tro på at vi sammen med Statens vegvesen og dyktige aktører i næringslivet kan få til bedre rekruttering fremover.

Jon-Ivar Nygård
2023-03-08 11:43:14

Gratulerer med kvinnedagen 💪🏼🌹

Jon-Ivar Nygård
2023-03-08 11:36:05

I innlegget på gårsdagens jernbanekonferanse snakker jeg om en offensiv jernbanepolitikk for passasjerer og ansatte og om hva vi jobber med for å øke punktligheten 🚝🛤️🚇

Jon-Ivar Nygård
2023-03-06 18:39:13

Regjeringen vil ta knekken på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - særlig i transportsektoren.\n\nI høst ble en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren lagt fram. I årets statsbudsjett ble denne fulgt opp med 40 millioner kroner. \n\nNå skal det ansettes 35 nye personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen over hele landet. \n\nDet haster med å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor er jeg glad for at vi allerede nå har lyst ut stillinger slik at vi kan få styrket kontrollvirksomheten langs veien.\n\nLes mer om dette her 👇\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/35-nye-stillinger-skal-sikre-bedre-kontroll-pa-veien/id2963605/

Jon-Ivar Nygård
2023-03-05 17:52:52

God stemning før starten på budsjettkonferanse for 2024-budsjettet 💵💸😃

Jon-Ivar Nygård
2023-03-05 17:47:07

Strikkagenser-gjengen 🧶👍🏼

Jon-Ivar Nygård
2023-03-04 14:03:55

Hektisk uke som startet på felles transport- og energiministermøte i Stockholm. Deretter besøk i Førde, Vik og Lærdal i Vestland.

Jon-Ivar Nygård
2023-02-24 09:41:45

Ett år har gått siden Russland invaderte Ukraina. 24. februar 2022 vil bli stående som et tidsskille. Regimet i Moskva gikk til fullskala-invasjon av et fredelig naboland og angrep samtidig FN-pakten og den rettsbaserte verdensorden. Også vår sikkerhet er truet. På årsdagen for invasjonen av Ukraina sender norske myndigheter en ekstra hyllest til ukrainerne som kjemper en innbitt kamp, både for sitt land og for vår mulighet til å leve i frihet og demokrati i Europa 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Jon-Ivar Nygård
2023-02-22 21:10:32

Fellesskapet vil fremover ta en større del av folks strømregninger. \nBlant annet skal du få dekket 90 prosent av strømpriser som overstiger 70 øre per kilowattime, ikke bare om vinteren som i dag – men hele året. 🔌🌹

Jon-Ivar Nygård
2023-02-20 22:37:22

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren og satsingen på 40 millioner kroner til økt kontroll gir 35 nye stillinger over hele landet. Slik bidrar vi til en mer seriøs og anstendig transportbransje 🚛👍🏼

Jon-Ivar Nygård
2023-02-19 15:39:01

Fylkesvegene er viktige for folk og næringsliv i hele landet. Vi må ta bedre vare på dem vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler 383,6 millioner kroner til nettopp dette formålet. Det er om lag 100 millioner kroner mer til denne ordningen for 2023 enn i 2022 🚧🚚🛣️🚍🚗

Laster...
Laster...