Beta
Søket ga 4695 treff.
Høyre
2023-08-19 10:22:22

Frivilligheten betyr utrolig mye for så mange av oss. Både for de som nyter godt av frivilligheten og for alle de som vil gi av sin tid og sitt engasjement for noe de brenner for. Frivilligheten er en av de viktigste byggesteinene i lokalsamfunnene våre, og bidrar både til samhold og tillit mellom oss som bor i kommunene. Det må vi sørge for å ta vare på, sier Turid Kristensen.\n\nFor Høyre er det avgjørende at frivilligheten er fri og uavhengige, og at frivilligheten får vokse nedenfra uten å oppleve detaljstyring ovenfra. Flere endringer de siste par årene bidrar dessverre til...

Høyre
2023-08-19 09:00:01

Kronprinsesse Mette-Marit fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye med dagen! 🥳💙 Send gjerne din hilsen i kommentarfeltet. \n\nFoto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Høyre
2023-08-18 16:46:42

Hva skal bandet hete? 💙

Høyre
2023-08-17 22:57:56

Venstresiden gjør det til et stort problem at 3 av 900 norske sykehjem er konkurranseutsatte. Høyre mener vi må snakke om det viktigste: De eldre selv, og kvaliteten på omsorgen.

Høyre
2023-08-17 13:11:05

Det fineste jeg fikk gjøre som kunnskapsminister var å ønske seksåringene velkommen til første skoledag sammen med spente foreldre og lærere. Første skoledag har alle sommerfugler i magen, og alle barna har forventninger til skolen. Noen gleder seg, andre grugleder seg. Noen hopper frem til læreren, andre tviholder på mor eller fars hånd. \n\nI disse dager har om lag 60.000 barn første dag på skolen. Vi må gi dem en trygg skolehverdag og de beste forutsetninger for å lære og utvikle seg. Derfor går et av Høyres viktigste valgkampløfter i år til nettopp skolestartene. Vårt mål er at alle elever...

Høyre
2023-08-16 18:57:22

Den eneste målingen som teller kommer når valglokalene stenger 11. september. Men det er alltid hyggelig med gode løypemeldinger 😊\n\nHusk at du allerede i dag kan forhåndsstemme! Høyre lover å kjempe for et samfunn med muligheter for alle. Vi vil ha flere kvalifiserte lærere i skolen, flere faglærte i eldreomsorgen og raskere saksbehandlingstid i kommunene. Og holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede.\n\nBli gjerne med på laget 💙 https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/

Høyre
2023-08-16 17:14:20

En god skole er en av Høyres viktigste saker! Vi vil ha en skole som ser den enkelte elev, flere kvalifiserte lærere, tilpasset opplæring og tidlig innsats.

Høyre
2023-08-16 10:43:35

Offentlig-privat samarbeid bidrar til kvalitet, valgfrihet og kapasitet i velferden. Ta for eksempel Manglerudhjemmet i Oslo. Sykehjemmet for personer med demens var siden 2013 drevet av private. Det var innredet med restaurant, matbutikk, spa, og brygget eget øl. Og det beste? Kommunale sykehjem lærte av dette og kopierte mange av de gode tiltakene. Dessverre valgte venstresiden å rekommunalisere Manglerudhjemmet – på grunn av egen ideologi.\n\nHøyre vil ta alle gode krefter i bruk, uavhengig av om de er offentlige, private eller ideelle. Les gjerne om flere eksempler på fordelene med offentlig-privat samarbeid 😊

Høyre
2023-08-15 15:02:42

Altfor mange med psykiske helseplager får ikke hjelpen de trenger. Kapasiteten må opp, ventetidene må ned og flere må få hjelp som faktisk hjelper.\n\nDet innebærer at pasienten får hjelp til å mestre psykiske helseplager og at helsehjelpen blir bedre tilpasset den enkelte pasient, med bedre oppfølging, større valgfrihet, mer informasjon og raskere behandling.\n\nDet er lang tradisjon i Norge for å ta alle gode krefter i bruk for å løse våre felles utfordringer. Høyre vil fortsette å legge til rette for godt og forutsigbart samarbeid mellom offentlige, private, ideelle og frivillige aktører. For oss er det pasientens behov som skal stå...

Høyre
2023-08-15 12:34:44

Høyre går til valg på redusert saksbehandlingstid! Det er ikke uten grunn. Lang saksbehandlingstid og flaskehalser frustrerer mange. \n\nI tider med økt usikkerhet og økende omstillingsbehov, trenger vi mer enn noensinne bedrifter som skaper trygge jobber og bidrar til levedyktige lokalsamfunn. \n\nTre ulike FAFO-rapporter viser at kommunene må tilrettelegge bedre for næringslivet, og at rask saksbehandling er avgjørende. \n\nStatistikken er klar: Saksbehandlingstid for reguleringsplaner, byggesaker og opprettelse og endring av eiendom har økt. Over 100 dager på knapt fire år. Fra 676 dager i 2019 til 784 dager i 2022. Denne utviklingen kan ikke fortsette. \n\nI 2022 var det fem...

Høyre
2023-08-14 14:48:05

Trygghet og kvalitet i eldreomsorgen er en av hovedsakene til Høyre i valgkampen. Vi vil ha flere faglærte i hjemmesykepleien og flere varierte boliger for eldre! 💙\n\nMange eldre bor hjemme og ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Viktige forutsetninger for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, er en hjemmesykepleie med kompetanse til å ivareta eldre som trenger helsehjelp, en bolig som er tilrettelagt for alderdommen, og at de eldre føler seg og er trygge.\n\nDe siste årene har bruken av hjemmetjenesten økt kraftig samtidig som det fortsatt er mange som er ufaglærte. Tre av ti som i dag...

Høyre
2023-08-14 10:48:36

Da Bjørg fikk slag med lammelse i halve kroppen opplevde hun hjemmehelsetjenesten for første gang. Til TV 2 forteller Bjørg at hun ikke fikk et spesifikt nummer å ringe for å kunne få hjelp, noe som endte med at mannen hennes måtte ringe ambulansen.\n\n– Det må være noen til stede når du kommer. Et team som tar imot deg og som sørger for at de har meg i sentrum og vet hvilke pleiebehov jeg har, sier 77-åringen.\n\nDe siste årene har bruken av hjemmetjenesten økt kraftig samtidig som det fortsatt er mange som er ufaglærte. Tre av ti som i dag...

Høyre
2023-08-10 15:21:28

Høyre vil gjøre det enklere for næringslivet å starte og drive bedrift. Dette er viktig for å inkludere flere i arbeidslivet, utvikle det nye næringslivet og for å skape attraktive lokalsamfunn.\n\nFor å legge til rette for mer jobbskaping i kommunene, vil Høyre sørge for at vi får en raskere og mer forutsigbar behandling av omreguleringer og byggesaker, blant annet gjennom digitalisering og forenkling av prosessene. Vi mener kommunene trenger tydeligere saksbehandlingsfrister, slik at næringsdrivende vet hva de kan forvente seg der de vurderer å etablere seg.\n\nLes mer: https://hoyre.no/pa-lag-med-jobbskaperne/

Høyre
2023-08-09 14:12:28

Klara Valsvik hadde slitt med tvangslidelser (OCD) i 40 år da hun endelig fikk hjelp som hjelper. Etter god hjelp av psykologprofessor Bjarne Hansen, som i dag driver 4-dagersklinikken i helse Bergen, ble hun fri fra tvangstankene som hadde fulgt henne fra hun var barn.\n\nDet er mange som sliter med psykiske plager og lidelser. Dessverre er det mange som ikke oppsøker hjelp. Andre ber om hjelp, men får det ikke. De som får hjelp, får det ofte for sent. I tillegg er det ikke all hjelp som gir effekt, og mange ender opp med å bli kasteballer i systemet.\n\nI Høyres...

Høyre
2023-08-08 17:31:42

Norsk skole har mange faglig sterke, engasjerte og motiverte lærere og ledere som jobber hver dag for å gi elevene den kunnskapen de trenger. Men fortsatt mangler mange lærere tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i, og halvparten av spesialundervisningen gjøres av ansatte uten spesialpedagogisk utdanning. \n\nFor elevene er læreren den viktigste faktoren for elevenes mestring og læringsglede. Det er derfor kompetansekrav for lærere så viktig for Høyre. I kommuner styrt av Høyre skal alle elever møter lærere med god fagkompetanse.\n\nLes mer her: https://hoyre.no/en-skole-som-ser-den-enkelte-elev/

Høyre
2023-08-08 12:58:19

Høyres vil skape et samfunn med muligheter for alle. Vi går til valg på flere kvalifiserte lærere i klasserommene. Flere faglærte i eldreomsorgen. Raskere saksbehandlingstid i kommunene. Og at kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede.\n\nFølg Ernas tale fra Høyres gruppekonferanse om valgkampen og hvilke saker som blir viktige fremover:

Høyre
2023-08-07 21:37:22

Dette var en hyggelig løypemelding 🥳\n\nTV 2s kommunebarometer fra Kantar viser solid fremgang for borgerlig side og Høyre på 27 prosent! Vi håper flest mulig ønsker seg en Høyre-ordfører til å styre utviklingen i byen eller bygden sin. Da er det viktig å stemme Høyre ved kommune- og fylkestingsvalget 💙\n\nHøyres vil skape et bedre samfunn med muligheter for alle. Bli med på laget du også: https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/

Høyre
2023-08-07 14:12:32

Innen 2060 forventer SSB at vi har blitt tre ganger så mange 80-åringer og fire ganger så mange 90-åringer. Det er positivt at vi har god helse og lever lenge. Men det betyr at vi må vi tenke nytt om hvordan vi organiserer helse- og omsorgstjenesten vår. Den jobben må gires opp nå. Høyre skal fortsette å arbeide for trygghet og kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset den enkeltes behov. Ett av Høyres viktigste løfter denne valgkampen, er at det skal bli flere varierte boliger for eldre og at vi skal få flere faglærte i hjemmesykepleien i kommunene.\n\nDe fleste eldre bor hjemme...

Høyre
2023-08-04 12:05:18

Vitalis helse, som driver et rus- og psykiatritilbud, er et av mange behandlingssteder som nå må legge ned på grunn av regjeringens avvikling av ordningen fritt behandlingsvalg. 100 ansatte mister arbeidsplassen sin, og pasientene mister en behandlingsplass de er fornøyd med og har valgt selv.\n\n– Får jeg ikke behandling på en ny plass, havner jeg på kjøret, med rus og ut og inn av psykiatrien. Det er fullstendig uforståelig at et så fantastisk tilbud må legge ned, sier en av pasientene ved Vitalis helse.\n\nI tillegg til å fjerne et viktig tilbud som fritt behandlingsvalg, har regjeringen heller ikke erstattet plassene...

Høyre
2023-08-03 20:16:00

For mange lærere underviser uten rett utdanning eller kompetanse og for mange lærere velger bort læreryrket. For at alle elever skal møte en kvalifisert lærer i klasserommet må det rekrutteres, kvalifiseres og beholdes flere lærere i skolen i årene som kommer. \n\nDerfor går Høyre til valg på en skole som ser hver enkelt elev hvor alle skal oppleve mestring og læring, tilpasset opplæring og tidlig innsats. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet.\n\nLes mer her: https://hoyre.no/en-skole-som-ser-den-enkelte-elev/

Laster...
Laster...